Openbaar bestuur en kennis

Het vak Openbaar bestuur en kennis draait om de vraag: Welke rol speelt kennis in het openbaar bestuur? Op het eerste gezicht een heldere vraag, maar we zullen zien dat de antwoorden dat zelden zijn; de wetenschappelijke en bestuurlijke werkelijkheid zijn complex, en worden steeds complexer. De vraag zal dan ook vanuit vele verschillende invalshoeken benaderd worden: wat is kennis eigenlijk, hoe wordt het gevormd en op welke kennis wordt beleid gebaseerd?

Inhoud Openbaar bestuur en kennis

Openbaar Bestuur en kennis kan als een kernvak voor Bestuurskundigen worden gezien omdat het reflecteren op een probleem vanuit verschillende disciplines daarin centraal staat. Bovendien is er aandacht voor problemen problema- tiseren, herdefiniëren en oplossingen zoeken. Besturen is problemen oplossen, maar wie bepaalt wat het probleem is? Is bijvoorbeeld de opwarming van de aarde een probleem, en zo ja wie moet er dan wat aan doen? Complexiteit leren zien is een belangrijke academische vaardigheid. Doelobsessie moet worden voorkomen; herdefiniëren van problemen (zoals die van de klimaat crisis) is een kernvaardigheid voor Bestuurskundigen. In chaotische situaties blijven nadenken en tot nieuwe inzichten komen. De kritische blik wordt ook naar binnen gericht. Aan bod komen onder andere welke rol en verantwoordelijkheid de Bestuurskunde kent ter verbetering van het bestuur, zowel normatief als feitelijk. Daarvoor is inzicht belangrijk in de betekenis van (bestuurs)wetenschappelijke) kennis in de bestuurlijke werkelijkheid. Bovendien komt de eigen (toekomstige) rol ter sprake.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in het voorjaar van 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenProf. dr. G. de Graaf
R.J. van Putten MSc
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormOpdrachten en werkstukken
Meer informatieContact en algemene informatie