Management van maatschappelijke organisaties

In het vak Management van maatschappelijke organisaties bespreken we dilemma’s waarmee maatschappelijke organisaties vandaag de dag te maken krijgen op het terrein van het draagvlak, de financiering, en sturing van maatschappelijke initiatieven. We doen dat aan de hand van specifieke voorbeelden van maatschappelijke organisaties (‘cases’). In elke case bespreken we theorieën die het gedrag van de betrokken actoren kunnen verklaren en bespreken we aan de hand van deze theorieën de opties die maatschappelijke organisaties hebben. Tot welke bedoelde en onbedoelde gevolgen kunnen verschillende keuzes leiden? Wat zijn de te verwachte kosten en opbrengsten op de korte en lange termijn? Hoe verandert het gedrag van de betrokken actoren?

Inhoud Management van maatschappelijke oganisaties

Het vak Management van Maatschappelijke Organisaties sluit aan bij het vak Maatschappelijke organisaties in transitie. Daarin doen we de constatering dat de Nederlandse samenleving in de twintigste eeuw en met name na de tweede wereldoorlog in rap tempo van een verzuilde samenleving met veel respect voor autoriteit, soevereiniteit in eigen kring, financiering van armenzorg, huisvesting en onderwijs uit particulier initiatief, is veranderd in een seculiere samenleving met mondige burgers, die zaken van algemeen nut vrijwel volledig financieren uit belastinggeld. Recent zijn door decentralisaties verantwoordelijkheden verschoven van de overheid landelijke naar de gemeenten. Ook krijgen burgers en maatschappelijke organisaties meer verantwoordelijkheid. Deze veranderingen creëren nieuwe organisatievragen en dilemma’s voor maatschappelijke organisaties.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in februari 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenProf. dr. R.H.F.P. Bekkers
Prof. dr. J. Hoogland
Prof. dr. G.J. Buijs
LesvormHoorcolleges, gastcolleges en werkgroepen tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormPaper
Meer informatieContact en algemene informatie