Strategie van maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke en non-profit organisaties werken in een ambigue omgeving: ze moeten vaak samenwerken met gelijkgestemden en branchegenoten om doelen te realiseren, terwijl ze met diezelfde partners moeten concurreren (om subsidies, om burgers die diensten afnemen, etc.). Bovendien hebben ze te maken met een groot aantal belanghebbenden met uiteenlopende verwachtingen. Het realiseren van doelstellingen in zulke onzekere en complexe situaties stelt bijzondere eisen aan strategisch management.

Inhoud Strategie van maatschappelijke organisaties

Strategie omvat de lange termijndoelstellingen van een organisatie. Een belangrijke functie van een strategie is om een organisatie zo in haar omgeving te positioneren, dat zij over een langere termijn succesvol kan zijn en haar missie kan realiseren. Maar hoe bepaal je wat ‘succes’ is, wanneer je geen winst en concurrentievoordeel beoogt, maar juist een maatschappelijke doelstelling nastreeft? Dit vak behandelt de belangrijkste concepten en benaderingen van strategisch management (onder andere de industrial organization benadering, de resource-based en knowledge-based views, stakeholder theory, identiteitstheorie). Aan de hand van verschillende theoretische inzichten worden strategische analyses gedaan van maatschappelijke organisaties. Daarmee kan worden beoordeeld of en hoe een strategie – het resultaat van het strategisch management binnen de organisatie – bijdraagt aan de levensvatbaarheid, of het succes op de langere termijn, van maatschappelijke organisaties.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in het najaar van 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenDr. J. Ferguson
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormGroeps- en individuele opdrachten
Meer informatieContact en algemene informatie