Maatschappelijke organisaties in transitie

In het vak Maatschappelijke organisaties in transitie wordt nagegaan waar welke rol maatschappelijke organisaties in onze samenleving spelen, waar ze vandaan komen, welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt en waar ze nu staan. Uitgangspunt is dat maatschappelijke organisaties van origine organisaties van burgers zijn, voortgekomen uit burgerinitiatieven. Oorspronkelijk vaak ingericht als vereniging zijn deze organisaties in de 20e eeuw verregaand geprofessionaliseerd, verstatelijkt en geprivatiseerd. Deze veranderingen vonden plaats tegen de achtergrond van verschillende sociale en culturele ontwikkelingen: secularisatie, individualisering, globalisering.

Inhoud Maatschappelijke organisaties in transitie

Typeringen van de huidige samenleving leggen allemaal nadruk op het dynamische en veranderlijke karakter van de samenleving: vloeibare samenleving, netwerksamenleving, risicosamenleving, improvisatiesamenleving. De vraag is hoe maatschappelijke organisaties zich in deze nieuwe context kunnen verbinden met burgers, doelgroepen en achterbannen die hen hun ‘license to operate’ verschaffen? Wat zijn de randvoorwaarden waaronder maatschappelijke organisaties (hernieuwd) invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke verankering? Belangrijke concepten staan centraal, evenals trends uit de sociale theorie en sociale filosofie om de plek van maatschappelijke organisaties in de samenleving te kunnen begrijpen: staat/overheid, markt, ‘third sector’, ‘civil society’, sociaal kapitaal, profit- en non- profit-organisaties, publieke / private en quasi-publieke goederen, legitimatie, publieke waarde. Er wordt vanuit een meer historisch perspectief gekeken welke ontwikkeling de samenleving in de afgelopen eeuw heeft doorgemaakt. Daarnaast wordt inzicht verworven in de achterliggende concepten als individualisering, secularisatie en globalisering.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in het najaar van 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenProf. dr. J. Hoogland
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormDeelopdracht en afrondend essay
Meer informatieContact en algemene informatie