Fysieke veiligheid en crisisbeheersing

Het vak Fysieke veiligheid en crisisbeheersing laat cursisten kennismaken met het domein van fysieke veiligheid. Cursisten leren kritisch te reflecteren op theorieën en instrumenten die doorgaans gehanteerd worden om risico's en crises te beheersen.

Inhoud Fysieke Veiligheid en Crisisbeheersing

Het vak start met een inleidend college, waarna in de opvolgende colleges twee thema's centraal staan:

  • Risicobeheersing: hoe ga je om met risicovolle situaties, die (nog) niet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden? Welke rol heeft de overheidbij risicobeheersing ten aanzien van de maatschappij?
  • Crisisbeheersing: hoe pakten risico's uit wanneer de crisis zich daadwerkelijk voordeed? Werkten ingezette instrumenten van crisisbeheersing daadwerkelijk zoals vooraf bedacht? Hoe kan crisisbeheersing verbeterd worden?

Naast hoorcolleges vinden er werkcolleges plaats. Hierin discussiëren cursisten met elkaar over theorie, ontwikkelingen en wordt een brug geslagen tussen theorie en praktijk.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in februari 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenDr. J.J. Wolbers
Mr. dr. W.J. Kortleven
D.F. Passenier MSc
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormEindpaper
Meer informatieContact en algemene informatie