Internationale veiligheid en politiesamenwerking

Internationale veiligheid en politiesamenwerking gaat dieper in op de meest belangrijke aspecten van het organiseren van internationale veiligheid (international security). Studenten leren hoe veiligheid op internationaal niveau functioneert, hoe er op diverse niveaus interactie plaatsvindt en hoe zij elkaar aanvullen, en hoe dit de traditionele opvattingen van veiligheid en het organiseren ervan beïnvloedt. Extra aandacht gaat uit naar de internationale instituties in verschillende contexten, inclusief militaire interventies en internationale samenwerking op politieniveau. Aan het eind van het vak hebben de studenten een overzicht verworven van de manier waarop internationale autoriteiten veiligheidsvraagstukken aanpakken in de huidige samenleving.

Inhoud Internationale veiligheid en politiesamenwerking

In het vak proberen we grip te krijgen op de complexiteiten van veiligheidsorganisatie (security governance), die over de landsgrenzen heen strekken. De colleges beslaan achtereenvolgend diverse thema's:

  • Ontwikkelingen en het samenspel binnen internationaal bestuur van veiligheid en politie-instanties;
  • Migratie en mobiliteit: grenscontroles, surveillances, waarbij ook de vluchtelingencrisis besproken wordt;
  • Terrorismebestrijding en radicalisering;
  • Vergelijking van politie systemen;
  • Onderzoek versus inlichtingen;
  • Internationale politiesamenwerking;
  • Civiel-militaire samenwerking en gebruik van geweld.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in het najaar van 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenDr. Sinan Çankaya
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormActieve deelname en portfolio (bestaande uit meerdere essays die resulteren in een onderzoekspaper)
Meer informatieContact en algemene informatie