Sociale veiligheid en veerkracht

Sociale veiligheid en veerkracht is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. In het gelijknamige vak gaan cursisten in op de verklaring(en) rondom deze trend, bestuderen zij literatuur, analyseren de verhoudingen tussen partijen in veiligheidsnetwerken, leren een gefundeerd standpunt in te nemen ten aanzien van veiligheid in de samenleving.

Inhoud Sociale veiligheid en veerkracht

In het vak Sociale veiligheid en veerkracht worden wetenschappelijke inzichten op het terrein van veiligheid en burgerschap zowel in de breedte als in de diepte behandeld. We richten ons daarbij op sociale (on)veiligheid binnen de context van een netwerksamenleving. En plaatsen het thema veiligheid tegen de achtergrond van publieke moraal in de vorm van discussies over normen, waarden, maatschappelijke verruwing en een (dreigende) controlecultuur. Het vak spitst zich toe op de organisatie van veiligheid: de (verschuivende) relaties tussen overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en maatschappelijke instituties. Ook wordt de rol van burgers in lokale veiligheidsnetwerken onder de loep genomen. Kunnen veiligheidsnetwerken burgerschap ondersteunen, ondermijnen of constitueren?

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in het najaar van 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenDr. Ronald van Steden
Prof. dr. C.J.C. Boutellier
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormTentamen
Meer informatieContact en algemene informatie