Besturen van zorgvernieuwing

Zorginnovatie brengt complexe vraagstukken met zich mee. Een vernieuwing op macro-niveau van het zorgstelsel resulteert in een verandering van micro-processen binnen zorgorganisaties en zorgrelaties. In het vak Besturen van zorgvernieuwing krijgt u inzicht in de samenhang tussen ontwikkelingen in de zorgsector en de uitvoerende processen in zorgorganisaties te identificeren binnen complexe vraagstukken van zorginnovatie. U leert implicaties van zorgvernieuwing op die samenhangt in kaart te brengen. U kunt vervolgens adequaat gefundeerde adviezen formuleren over gewenst beleid en governace op verschillende niveaus in de zorgsector.

Inhoud Besturen van zorgvernieuwing

Tijdens het vak Besturen van zorgvernieuwing gebruiken we inzichten uit de bestuurskunde, organisatiewetenschap en sociologie om die te combineren met het functioneren van de governance en het beleid in de zorgsector aan de uitvoering van zorgprocessen. Zo proberen we cursisten een gefundeerd advies te formuleren over een casus in de zorgsector, die zij zelf kunnen kiezen. Om dit advies tot stand te laten komen, worden cursisten intensief begeleid tijdens een werkcollege en de hoorcolleges. Hierbij wordt ingezoomd op thema's als financieringssytematiek van de zorgsector en de eigen logica van (professionele) uitvoering in de zorgsector.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in voorjaar 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
Docentendr. D.B.D. Bannink
dr. S.B. Ybema
dr. G.C.F. Thomése
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormPaper
Meer informatieContact en algemene informatie