Besturen van zorgvernieuwing

Binnen de richting ‘Besturen van zorgvernieuwing’ leert u veranderingen in de zorg te analyseren en in goede banen te leiden.

Vooral in de langdurige zorg, de eerstelijnszorg en de jeugdzorg wordt steeds meer samengewerkt met partijen op lokaal niveau: naast zorgaanbieders hebben verzekeraars, gemeenten en andere overheden, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers een belangrijke rol in het realiseren van een passend aanbod. Ook hebben verschillende zorgaanbieders steeds meer met elkaar te maken in bijvoorbeeld ketenzorg en integrated care. Hoe kunnen al die partijen optimaal samenwerken? En wordt de zorg er uiteindelijk ook beter van? Dit vraagt om professionals die snel kunnen schakelen, verschillende gezichtspunten kunnen innemen en die oplossingsgericht zijn.

U leert belangrijke achtergronden en kenmerken van de veranderingen in de zorg doorgronden met behulp van theorieën over sociale verandering, governance en verandermanagement. Ook leert u wat u met die inzichten kunt doen om verschillende visies, belangen en posities zo op elkaar af te stemmen dat de uitkomst optimaal past bij de verschillende doelen die er vaak in het spel zijn.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze richting, neem dan met ons contact op voor meer informatie.