Zorg in de samenleving

De notie van een 'Risicosamenleving' verheldert welke plaats zorg en hulpbehoevendheid hebben in levenslopen zoals Nederland. Het maakt duidelijk welke ongelijkheden hier uit voortkomen: risico’s (ziekte, inkomensverlies, informele zorg) worden moeilijker voorspelbaar en worden ook steeds meer als individuele verantwoordelijkheid gezien. De Nederlandse overheid markeert, waarbij de nadruk gelegd wordt op een participatiesamenleving: solidariteit moet steeds meer buiten de overheid om worden georganiseerd en mensen moeten steeds meer zelf voor elkaar zorgen. In hoeverre laat een risicosamenleving zo’n verschuiving toe? Deze vraag bestuderen we door mogelijke beleidsinterventies te analyseren.

Inhoud Zorg in de samenleving

In het vak Zorg in de samenleving kijken we van buitenaf naar de zorg. De plaats van formele en informele zorg in de samenleving staat centraal. De aandacht wordt gericht op veranderingen in de manier waarop zorg en – in mindere mate – gezondheid wordt gezien als sociaal vraagstuk. Dit gebeurt aan de hand van twee begrippen: enerzijds het wetenschappelijke concept van de risicosamenleving en anderzijds het beleidsconcept van de participatiesamenleving. Als professionals verwerft u kennis van belangrijke wetenschappelijke opvattingen over veranderingen in de verzorgingsstaat, individualisering en vergrijzing en hun gevolgen voor de inrichting van de zorg. U krijgt inzicht in de plaats van zorg in de organisatie en cultuur van de Nederlandse samenleving en de Europese context. Tot slot doet u vaardigheden op om recente beleidsmaatregelen en vernieuwingen te duiden in het licht van deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in het najaar van 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenDr. G.C.F. Thomese
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormTake-home tentamen
Meer informatieContact en algemene informatie