Organisatie van zorgprocessen

De Nederlandse gezondheidszorg is een omvangrijke maatschappelijke voorziening die sterk in ontwikkeling is en wordt gekenmerkt door een grote complexiteit. Publieke zorgtaken worden uitgevoerd door private organisaties en professionele zorgverleners, waarbij verschillende sturings- en bekostingingsprincipes door elkaar lopen. Hierbij staan de grenzen van het publieke zorgsysteem onder voortdurende maatschappelijke en politieke druk; de verdeling van verantwoordelijkheden over burgers, markt en overheid is constant onderwerp van discussie. Binnen deze context geven bestuurders, professionals, zorgvragers en hun sociale omgeving invulling en betekenis aan de zorg en hoe deze georganiseerd wordt.

Inhoud Organisatie van Zorgprocessen

In het vak Organisatie van zorgprocessen geven we ten eerste een kritische reflectie op recente ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen van het Nederlandse zorgstelsel. Hierbij verbinden we (macro-)ontwikkelingen in het zorgstelsel met (micro-)processen binnen zorgorganisaties en zorgrelaties. De Nederlandse situatie wordt daarbij in een internationaal perspectief geplaatst. Met behulp van het theoretische kaders die aan de orde komen, worden studenten nadrukkelijk gestimuleerd om verbindingen te leggen tussen wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen in beleid, organisatievormen en zorgpraktijken. De problematiek in de zorg wordt bestudeerd vanuit een organisatiewetenschappelijk perspectief. Daarom zal in dit vak, ten tweede, een algemene basis worden gelegd voor organisatiewetenschappelijk denken aan de hand van enkele algemene sociaal wetenschappelijke concepten zoals macht, cultuur en identiteit en centrale thema’s zoals verandering en samenwerking. We voorzien deze thema’s en concepten van een algemeen theoretische basis en bespreken bij elk onderwerp gevalsstudies uit de zorgsector. Dit geeft een idee hoe de problematiek van verandering en samenwerking uitwerkt in de praktijk.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in het najaar van 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenDr. S.B. Ybema
Prof. dr. H.L.G.R. Nies
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormGroepsopdracht en individueel tentamen
Meer informatieContact en algemene informatie