Blogs

Kennis verbinden met praktijk

De VU Academie voor Sociale Wetenschappen vormt een belangrijke schakel tussen wetenschap en de samenleving. Door onderzoeksbevindingen in kaart te brengen, door actuele ontwikkelingen op de voet te volgen en door de afstemming te zoeken tussen academische kennis van wetenschappers en behoefte van professionals in de samenleving probeert de VASS kennis te verbinden met praktijk. In de diverse blogs leest u voorbeelden van academische kennis met maatschappelijke impact.