Gratis masterclasses

Jaarlijks vinden diverse masterclasses voor professionals plaats, die gratis en vrijblijvend te volgen zijn. Zo leert u op laagdrempelige wijze over de onderwerpen die behandeld worden in de opleidingen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.  

Masterclass Filantropie (gratis)

Is filantropie vandaag hetzelfde als gisteren en hoe ziet filantropie er over 20 jaar uit? De samenleving verandert en daarmee de rol van filantropie. Tijdens de masterclass hoort u wat dit betekent voor uw werk binnen of met goede doelen en maatschappelijke organisaties.

Deze masterclass biedt op een laagdrempelige manier een overzicht van de actuele onderwerpen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van de filantropie: een snelkookpan van onderwerpen die relevant en uitdagend zijn binnen de filantropische sector!

Onderwerpen die tijdens de masterclass aan de orde komen:
- Trends in geefgedrag
- Integriteit binnen goede doelen
- Bezuinigingen
- Professionalisering
- Nederland in internationaal perspectief
- Nieuwe vormen van filantropie (venture philanthropy, crowdfunding)
- Nalatenschappen in de gouden eeuw van de filantropie
- Maatschappelijke betekenis van filantropie

Daarnaast is er aandacht voor de meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek naar filantropie.

De masterclass wordt gegeven door prof. dr. René Bekkers en prof dr. Theo Schuyt, verbonden aan het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Zij nemen u mee langs de uitdagingen waar u als professional of toekomstige professional binnen de filantropische sector mee te maken heeft.


Leergang Filantropie

De thema's en wetenschappelijke inzichten die aan bod komen tijdens de masterclass zijn ontleend aan de leergang Filantropie, die in januari 2018 weer start aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De masterclass biedt u een
inkijk in deze opleiding. Het doel van de opleiding is om uw kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat u in staat bent kritisch te reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein.
Wij nodigen u en uw collega's hierbij van harte uit om deze gratis en vrijblijvende masterclass bij te wonen!

Datum3 oktober 2017
Tijd19.00 - 21.00 uur
LocatieVrije Universiteit, Amsterdam


Schrijf u direct in!

 

Masterclass Besturen van filantropische fondsen (gratis)

Voor de toekomst van goed doen is het cruciaal om de diversiteit en de deskundigheid binnen besturen van filantropische organisaties te bevorderen en op tijd voor goede opvolgers te zorgen. Tijdens deze masterclass wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de uitdagingen waar huidige en potentiële bestuurders van filantropische fondsen mee worden geconfronteerd.

De masterclass is een eerste kennismaking met de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen. Deze opleiding is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk en heeft als doel om (toekomstige) bestuursleden van filantropische fondsen in een kort tijdsbestek toe te rusten om de kwaliteit, effectiviteit en impact van de betreffende fondsen te vergroten. Daarnaast leren (nieuwe) bestuurders op basis van nieuwe kennis te reflecteren op het eigen handelen binnen het bestuur van een fonds. De opleiding start weer in januari 2018. 

De masterclass wordt zowel in Amsterdam als Rotterdam gegeven.

 
Datum 9 oktober 2017 (Amsterdam) & 31 oktober 2017 (Rotterdam)
Tijd19.00 - 21.00 uur
SprekersProf. dr. Theo Schuyt en Michiel de Wilde MBA
LokatieVrije Universiteit Amsterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam
Meer infoKlik hier

 
Schrijf u direct in!