Opleidingen voor Professionals

Header website VASS 2015

De VU Academie voor Sociale Wetenschappen (VASS) biedt hoogwaardig academisch onderwijs voor de professional van nu. Met de academische cursussen, opleidingen en masterclasses van de VASS, leert u als professional met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten creatieve en innovatieve oplossingen te vinden voor bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. De universitaire opleidingen en cursussen van VASS voor professionals zijn kleinschalig, intensief en gericht op interactie. Ze worden gegeven door hoogleraren en docent-wetenschappers van topniveau, die in alle opleidingen en cursussen een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dit doen zij door de meest recente theorieën, werkveldervaringen van deelnemers en onderlinge intervisie te combineren.

***

NIEUW!   SofA-sessies: State of the Art-colleges
Professionele verdieping in vier colleges voor slechts 125 euro (of 40 euro per college)!

Wat zijn de nieuwste inzichten als het gaat om de precaire balans tussen organisatie en disorganisatie? Prominente wetenschappers van de VU Academie voor Sociale Wetenschappen presenteren hun visie in een serie State of the Art-colleges.

Na de zomer weer geïnspireerd aan het werk? Regel het voor uw vakantie en meld u nu aan!

*** 

Opleidingen

De VU Academie voor Sociale Wetenschappen biedt diverse opleidingen aan. Klik op de opleidingstitels voor uitgebreide informatie.

Governance, Organisatie en Management
Deze opleiding biedt reflectie en inzicht op complexe dilemma's. Het geeft ervaren professionals zoals managers, adviseurs, bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers handvatten om weloverwogen afwegingen en keuzes te maken binnen uw organisatie. 
Bestuurskunde voor professionals
Door onderwijs te volgen naast uw baan, kunt u als werkende volwassene direct de nieuw opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk. Bestuurskunde voor professionals biedt de mogelijkheid om u te specialiseren in een van de volgende vier richtingen: Besturen van veiligheid, Besturen van zorgvernieuwing, Besturen van maatschappelijke organisaties, Kwaliteit van besturen.
Filantropie
De opleiding Filantropie is bedoeld om uw kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat u in staat bent kritisch te reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein. De opleiding richt zich op professionals in de filantropie zoals fondsenwervers en fondsbeheerders, beleidsmedewerkers in de publieke sector, instituten en charitas bankiers maar ook directeuren van een vermogensfonds.
Besturen van filantropische fondsen
De opleiding Besturen van filantropische fondsen rust u aan de hand van thematische bijeenkomsten in een kort tijdsbestek toe om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. De opleiding is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur.
Losse cursussen en gratis masterclasses
Naast de cursussen die vallen binnen de opleidingen verzorgen wij ook losse cursussen en gratis masterclasses.

Startdata

16 mei 2017Filantropie en recht
9 juni 2017Integriteit en kwaliteit van besturen
29 augustus 2017Financieel management bij filantropische organisaties
26 september 2017    Evalueren in de filantropische sector
31 oktober 2017Management en marketing van maatschappelijke organisaties
3 november 2017Conflict- en conflicthantering
3 november 2017      Organisatiecultuur
januari 2018Verandermanagement
januari 2018Governance in een veranderende omgeving
maart 2018Foutencultuur en de lerende organisatie
voorjaar 2018 Verantwoordelijkheid en veiligheid (collegereeks i.s.m. Stichting Maatschappij en Veiligheid) Meer informatie volgt