Postacademisch onderwijs voor Professionals

BestuurskundeDe VU Academie voor Sociale Wetenschappen (VASS) biedt hoogwaardig academisch onderwijs voor de professional van nu. Met de postacademische opleidingen, cursussen en masterclasses van VASS leert u als professional met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten creatieve en innovatieve oplossingen te vinden voor bestuurlijke en organisatievraagstukken. VASS biedt kleinschalig, intensief en interactief onderwijs, gedoceerd door wetenschappers van topniveau, die in alle opleidingen en cursussen een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dit doen zij door de meest recente theorieën te combineren met de praktijkervaring van de deelnemers en intervisie.

De VU Academie voor Sociale Wetenschappen biedt diverse opleidingen, modules, cursussen en masterclasses aan. Klik op de titels voor uitgebreide informatie.

Governance, Organisatie en Management
De opleiding Governance, Organisatie en Management biedt reflectie en inzicht op complexe bestuurlijke en organisatiedilemma's. Ervaren professionals, zoals managers, adviseurs, bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers, krijgen handvatten om weloverwogen afwegingen en keuzes te maken binnen hun organisatie. De opleiding bestaat uit verschillende modules, die u ook los van elkaar kunt volgen.
Kortingsbanner
VU School of Governance
Professionals van nu (werkzaam in de publieke of semipublieke sector) beschikken niet alleen over specifieke vakkennis maar behoren ook vanuit een breder perspectief hun werk te organiseren en eventueel leiding te kunnen geven en (maatschappelijke) problemen binnen hun werksituatie op te lossen. Daarom werken aan de VU de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (RCH), de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) en de School of Business and Economics (SBE) samen bij multidisciplinaire leergangen, masterclasses en cursussen voor professionals. Wetenschappelijke inzichten en praktijkonderzoek vanuit meerdere wetenschappen worden gecombineerd zodat professionals over meer competenties beschikken om goed leiding te geven en problemen binnen hun organisatie tot oplossing te brengen.
Filantropie 
De opleiding Filantropie is bedoeld om uw kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat u in staat bent kritisch te reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein. De opleiding richt zich op professionals in de filantropie, zoals fondsenwervers en fondsbeheerders, beleidsmedewerkers in de publieke sector, instituten en charitas bankiers, maar ook directeuren van vermogensfondsen.
Besturen van filantropische fondsen
De opleiding Besturen van filantropische fondsen rust u aan de hand van thematische bijeenkomsten in een kort tijdsbestek toe om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. De opleiding is gericht op (toekomstige) vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen. 
Losse cursussen, actualiteitencolleges en gratis masterclasses 
Naast de modules die vallen binnen de opleidingen verzorgen wij ook losse cursussen, actualiteitencolleges en gratis masterclasses.
Mastervakken Bestuurskunde voor professionals
Door vakken van de reguliere master Bestuurskunde te volgen naast uw baan, kunt u direct de nieuw opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk. Bestuurskunde voor professionals biedt de mogelijkheid om u te specialiseren in een van de volgende vier richtingen: Besturen van veiligheid, Besturen van zorgvernieuwing, Besturen van maatschappelijke organisaties, Kwaliteit van besturen. 

VASS on Twitter  VASS on LinkedIn  Facebook-icoon