Programma opleiding Bouwen aan veilige wijken

Datum
Thema
7 oktober 2020
De wetenschappelijke stand van zaken over sociale veiligheid en (integraal) veiligheidsbeleid op lokaal niveau. Een grondige analyse van de literatuur, inclusief een reflectie op wat veiligheid is en hoe dit kan worden georganiseerd. Aan het einde bespreking van de eigen casus/thema en advies voor verder werken.
•    Wetenschappelijke inzichten
•    Praktijkcasus
•    Introductie van de vier activiteiten van onderzoekende professionals: reflectie-in-actie, reflectieve dialoog, reflectief onderzoek en reviewen van elkaars onderzoek.
4 november 2020
Problemen en ontwikkelingen op het snijvlak van openbare orde, zorg en sociale samenhang in buurten en wijken. Specifiek gaan we in op samenwerking tussen de professionals. Wat zijn wetenschappelijke inzichten, hoe organiseer je samenwerking, welke bestuurlijke instrumenten kun je inzetten en wat zijn juridische kaders?
•    Wetenschappelijke inzichten
•    Praktijkcasus
•    Oefening in reflectieve dialoog.
2 december 2020
We leven in een participatiesamenleving waarin ook burgers initiatief moeten tonen. Daarom kijken we naar de rol van (georganiseerde) bewoners in het bouwen aan veilige en sociale wijken. Wat zijn burgerinitiatieven, hoe kunnen professionals hieraan bijdragen, wat zijn wetenschappelijke theorieën en praktische ervaringen, en wat zijn vraagstukken vanuit juridisch perspectief?
•    Wetenschappelijke inzichten
•    Praktijkcasus
•    Oefening in reflectieve dialoog
13 januari 2021
Professionals zoeken bij lokale conflicten en problemen naar duurzame oplossingen die het strafrecht niet altijd kan bieden. Een belangrijke heilzame route is een aanpak die zich richt op bemiddeling en herstel, waarbij alle betrokken partijen de samenwerking zoeken. Wat zeggen wetenschap en praktijk, wat zijn juridische instrumenten?
•    Wetenschappelijke inzichten
•    Praktijkcasus
•    Oefening in reflectief onderzoek
3 februari 2021
De deelnemers presenteren aan elkaar en de docenten hun eigen papers waarin een specifieke casus is uitgewerkt. Hierbij reviewen deelnemers ook elkaars papers. Ter afsluiting vindt er een diploma- en certificaatuitreiking en een diner in Amsterdam plaats.