Aanmelden als stagefonds

Aanmelden als stagefonds
Een stagefonds dient als onderwerp van een gedegen onderzoek naar het functioneren van de organisatie en het bestuur, over een periode van ongeveer een half jaar, uitgevoerd door een van de cursisten. Dit onderzoek vindt grotendeels plaats door middel van een analyse van secundaire bronnen, zoals jaarverslagen, literatuur, of een website. Het stagefonds levert een contactpersoon die aanspreekpunt is voor de cursist bij vragen of voor toegang tot (beleids)documenten. Van de cursist wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Aanvullend kan het voor de cursist van belang zijn om een interview af te nemen met een of meerdere bestuursleden of om een bestuursvergadering bij te wonen. Hoewel het aanwezig zijn bij een bestuursvergadering van toegevoegde waarde kan zijn voor de cursist, is dit geen voorwaarde om te kunnen fungeren als stagefonds. 

Contact
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen over het fungeren als stagefonds? Neem dan contact op met de programmamanager drs. Barry Hoolwerf via 020 598 2738 of l.k.hoolwerf@vu.nl.
Wat levert het op?
Eerdere stagefondsen zijn erg tevreden over het resultaat. Het fungeren als stagefonds voor de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen heeft een aantal voordelen voor uw organisatie. De organisatie van het stagefonds wordt kosteloos* onderworpen aan een grondige analyse aan de hand van voor de voor uw organisatie relevante theoretische inzichten. Aan de hand van de analyse komen cursisten tot aanbevelingen die zijn afgestemd op uw fonds. Deze aanbevelingen kunnen bijdragen tot verdere professionalisering en betere prestaties. U kunt zelf besluiten waarvoor u de resultaten van de analyse gebruikt, bijvoorbeeld als publicatie van uw organisatie, maar u kunt ook besluiten om de resultaten vertrouwelijk te houden. In dat geval komt de verzamelde informatie alleen onder ogen van de Werkgroep Filantropische Studies en de betreffende cursist. Ook krijgt u als stagefonds direct toegang tot de pool van potentiële bestuursleden. De cursisten in de opleiding zijn allen zeer gemotiveerd en hebben kennis van zaken. U kunt altijd een beroep doen op een van deze kandidaten.

* Als stagefonds kunt u zich kosteloos aanmelden. Echter, cursisten kiezen zelf het fonds waarbij zij onderzoek wensen te doen. Indien u zich aanmeldt is er dus geen garantie dat een cursist kiest voor uw fonds. Indien het uw uitdrukkelijke wens is om te fungeren als stagefonds, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.