Ervaring van deelnemers

Jennifer Nagtegaal, deelnemer 1e cyclus, over de opleiding:

"De opleiding biedt enthousiaste mensen een verdieping van kennis en een ingang tot 'fondsenland'. De diversiteit aan sprekers maakt het kennisaanbod breed en afwisselend. Vooral de sprekers die hun eigen praktijk ter discussie stelden, hebben mij veel gebracht. Opvallend vond ik de grote interesse van sprekers naar de zienswijzen en ideeën van ons, de deelnemers. Er is absoluut sprake van tweerichtingsverkeer. Door de frisse blik van jonge professionals te combineren met de kennis en ervaring van huidige bestuurders is de opleiding van grote meerwaarde. De VU brengt dit tot stand door naast kennis, ook haar netwerk aan te bieden. Met plezier kijk ik uit naar de volgende alumni bijeenkomst."

Andrew Mackay, deelnemer 2e cyclus, over de opleiding:

"Door een beter begrip van wat er zich achter de bestuurstafel afspeelt kan ik mijn werkrelaties beter en op een breder vlak van dienst zijn. Als bestuurder van een fonds heeft de opleiding mij laten inzien dat door betere afstemming binnen het bestuur en door het formuleren van specifiek beleid, zaken doelgerichter tot stand kunnen komen. Ook hebben de opleiding en stage mij zeer waardevolle contacten opgeleverd waardoor mijn stichting beter in staat is haar doelstelling te bereiken. Tot slot heb ik mijn these en aanbevelingen mogen presenteren aan het bestuur van mijn stagefonds, de positieve ontvangst en waardering van het bestuur, gaven mij het gevoel dat deze opleiding niet alleen voor mij maar ook voor anderen waardevol is geweest."