Het Domein van de Filantropie

Deze eerste bijeenkomsten in de reeks "Besturen van Filantropische Fondsen" bieden een schets van de filantropie en filantropische sector in Nederland. De cursisten worden bekend gemaakt met het begrip, met de geschiedenis van de filantropie in Nederland, de betekenis van filantropie in de huidige maatschappelijke context en er wordt geschetst welke rol filantropie in de nabije toekomst kan gaan spelen. U krijgt de belangrijkste cijfermatige overzichten en trends op basis van het macro- economische onderzoek "Geven in Nederland". De filantropische sector wordt in kaart gebracht en de Nederlandse ontwikkeling wordt in een internationaal kader geplaatst.

Resultaat

Bij het succesvol afronden van deze cursus kunt u:

  • Uitleggen wat de relevantie is van filantropie en filantropische vermogensfondsen;
  • Filantropische vermogensfondsen plaatsen in de huidige politieke en economische ontwikkelingen;
  • Wetenschappelijk verklaringen geven voor filantropie als verschijnsel in de samenleving.

Programma

De cursus beslaat twee kleinschalige colleges van vier uur (vaak op donderdagavonden van 17.00 - 21.00 uur). De colleges zullen 24 januari en 14 februari 2019 weer plaats vinden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een tweetal boeken. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van diverse artikelen die voor aanvang van de cursus beschikbaar worden gesteld.

  • Th. N. M. Schuyt (2012). Inleiding in de Filantropiewetenschap. De Graaff: Utrecht.
  • R. Bekkers, Th. Schuyt & B. Gouwenberg (red.) (2017). Geven in Nederland 2017. Lenthe, Amsterdam.

Docenten

Deze cursus wordt verzorgd door prof. dr. Theo Schuyt van de Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze werkgroep is het expertisecentrum ten aanzien van onderzoek en onderwijs op het gebied van filantropie in Nederland. De werkgroep publiceert regelmatig over onderzoek naar filantropie in Nederland en Europa. Meer informatie is te vinden op www.geveninnederland.nl.

  • Prof. dr. Theo Schuyt is hoogleraar Filantropie met specialisaties filantropie, goede doelen en sponsoring. Schuyt vervult tevens meerdere advies- en bestuursfuncties bij o.a. Lokale Gemeenschapsfondsen, Dutch Science Foundation en Community and Business.

Praktische informatie

De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). De bijeenkomsten worden verzorgd door de Werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Voor alle praktische informatie, zoals kosten, studiebelasting en vragen kunt u terecht bij 'Contact en algemene informatie'.

BROCHURE    BEL MIJ TERUG    INSCHRIJVEN