Realiseren van de doelstellingen van een
filantropisch (vermogens)fonds

In deze module zullen we enerzijds inzoomen op de inkomenskant en anderzijds op de uitgavenkant van fondsen. Aan de inkomstenkant besprkeen we vraagstukken als: welke interne en externe risico's brengen verschillende beleggingsstrategieen met zich mee? Welke rol kunnen missie gerelatieerde investeringen spelen? Welk doel dient het aanhouden van (grote) reserves? We gaan hierbij dus uitgebreid in op vermogensbeheer toegespitst op filantropische fondsen.

Aan de uitgavenkant richten we ons - voortbordurend op het strategisch denken van de vorige module - op het selecteren, monitoren, meten en evalueren van projecten. Ook besteden we aandacht aan de relatie tussen geldverstrekker en -ontvanger en de verschillende vormen van financiele ondersteuning (donaties, social impact bonds, investeringen, ...). Verder komen verschillende manieren om succesvolle projecten op te schalen aan de orde en wordt gesproken over het beeindigen van een eigen programma of de fiancieringsrelatie met een beneficiant.

Resultaten

Na succesvol afronden van deze cursus heeft u:

  • kennis van wijzen waarop filantropische (vermogens)fondsen hun rendement op vermogen kunen optimaliseren en de daarbij behorende risico's in kaart kunnen brengen;
  • inzicht in het proces van doneren aan/ investeren in goede doelen en projecten die aansluiten bij de gekozen strategie van een fonds;
  • kennis van het monitoren en evalueren van projecten en het meten van hun impact;
  • begrip van opschalen en exit strategieen.

Programma

De cursus beslaat twee colleges van vier uur, op donderdagavonden van 17.00 - 21.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op 19 september en 17 oktober 2019 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van diverse relevante artikelen en andere literatuur die voor aanvang van de module bekend worden gemaakt.

Praktische informatie

De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). De bijeenkomsten worden verzorgd door de Werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Voor alle praktische informatie, zoals kosten, studiebelasting en vragen kunt u terecht bij 'Contact en algemene informatie'.

BROCHURE    BEL MIJ TERUG    INSCHRIJVEN