Symposium Filantropie 3.0

Filantropie 3.0: nieuwe en alternatieve vormen van filantropie vanuit de wetenschap en praktijk. 

Steeds meer fondsen verkennen mogelijkheden van ‘nieuwe’ of alternatieve vormen van filantropie, zoals sociale investeringen, impact bonds of venture philanthropy. Deze komen ten goede aan het algemeen nut, maar kunnen ook een tegenprestatie opleveren en hebben eigenschappen van een investering. Ook wordt er, naast een financiële bijdrage, vaak een bijdrage geleverd door middel van het ter beschikking stellen van een netwerk of is het fonds (sterker) betrokken bij de uitvoering van een project.  

In het symposium Filantropie 3.0 op 30 mei 2017 bespreken we deze vormen van filantropie vanuit wetenschap en praktijk. Hoe verschillen deze vormen van filantropie ten opzichte van de ‘klassieke’ donaties? Welke implicaties heeft dit voor de organisatie van de gevende en de ontvangende partij?

Het symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de certificering van de postacademische opleiding Besturen van Filantropische Fondsen en wordt mogelijk gemaakt door Stichting KSBW. 

Programma

18.00-18.30 uur: Inloop
18.30-19.15 uur: Walking dinner
19.15-19.25 uur: Certificering deelnemers 2016
19.25-19.30 uur: Uitreiking KSBW-award voor de beste thesis, leergang 2016
19.30-20.00 uur: Trends in social investments en social entrepreneurship vanuit de wetenschap -                                 prof.dr. Harry Hummels (Universiteit Maastricht)
20.00-20.30 uur: Venture Philanthropy in de praktijk - Wim Post (Noaber Foundation)
20.30-20.45 uur: Vragen en discussieronde
20.45-21.15 uur: Borrel

Datum en locatie: 30 mei 2017, Vrije Universiteit Amsterdam

Aanmelden

Aan het symposium zijn geen kosten verbonden. Aanmelden is verplicht.

Opleiding Besturen van Filantropische Fondsen

Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)-fondsen en iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. Aan de hand van thematische bijeenkomsten worden cursisten in een kort tijdsbestek toegerust om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds.

Besturen van Filantropische Fondsen wordt verzorgd door het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy in Rotterdam.

Ga voor meer informatie naar de websites van het Centrum voor Filantropische StudiesErasmus Centre for Strategic Philanthropy en Geven in Nederland.