Visie, missie en strategie van een filantropisch (vermogens)fonds

Besproken wordt hoe de visie, missie, waarden en doelstellingen van de organisatie samenhangen met strategische keuzes en succesfactoren. Hierbij wordt ingegaan op het concept van Theory of Change - waarbij (het proces van) de verwachte verandering gedetailleerd in kaart worden gebracht - dat door steeds meer maatschappelijek organisaties wordt gebruikt als onderdeel van hun strateige en evaluaties. Het ontwikkelen van de Theory of Change is zeker ook nuttig voor fondsen om een heldere strategie te formuleren en te bepalen op welke manier zij aan maatschappelijke ofwel duurzame verandering willen bijdragen.

De gewenste impact van een fonds is leidend voor de keuzen van de specifieke projecten of investeringen die onderdeel uitmaken van de strategie, en voor het toetsen en aanpassen van deze strategie. Dit zal bestuurders vervolgens helpen om te beoordelen of aannames en verwachtingen leiden tot de gewenste resultaten, welke initiatieven ondersteuningen verdienen en wat er verbeterd kan wroden. Tenslotte wordt er besproken hoe u kunt inspelen op toekomstige ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen.

Resultaten

Bij het succesvol afronden van deze cursus kunt u:

  • missie, visie en strategie van uw fonds helder formuleren;
  • een Theory of Change ontwikkelen
  • richting bieden aan de doelen van uw fonds op korte en lange termijn binnen de context van een veranderende maatschappij.

Programma

De cursus beslaat twee kleinschalige colleges van vier uur. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 6 en 27 juni 2019 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tijdens de cursus Visie, missie en strategie van een filantropisch (vermogens)fonds wordt gebruik gemaakt diverse artikelen en stukken die voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Praktische informatie

De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). De bijeenkomsten worden verzorgd door de Werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Voor alle praktische informatie, zoals kosten, studiebelasting en vragen kunt u terecht bij 'Contact en algemene informatie'.

 

BROCHURE    BEL MIJ TERUG    INSCHRIJVEN