Het Besturen van (Vermogens)Fondsen

Non-profitorganisaties zijn instellingen die geen winstdeling kennen; hoe is het mogelijk om een fonds zakelijk en bedrijfsmatig te besturen zonder daarbij het non-profit karakter van de organisatie uit het oog te verliezen? Fondsen kennen vaak commissies, een dagelijks bestuur en een bureau met professionals; hoe kan binnen deze niet- commerciële context toch op een bedrijfsmatige manier worden gewerkt?

Tijdens de themabijeenkomsten "Het besturen van een fonds" is er onder meer aandacht voor de verschillende manieren waarop invulling kan worden gegeven aan het managen van een (vermogens)fonds. Hoe valt er een profiel van nieuwe bestuursleden op te stellen en aan welke kwaliteiten moet binnen een bestuur aandacht worden geschonken? Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid? Tot slot zal er aandacht worden gewijd aan transparantie en het afleggen van publieke verantwoording.

Resultaten

Bij het succesvol afronden van deze cursus kunt u:

  • de organisatie van een filantropisch vermogensfonds in verband brengen met de doelen en de cultuur van het fonds;
  • relevante wet- en regelgeving op het terrein van het besturen van filantropische fondsen toepassen;
  • beoordelen of er sprake is van een gedegen verantwoording gelet op de grootte en het type fonds.

Programma

De cursus beslaat twee kleinschalige colleges van vier uur (vaak donderdagen van 17.00 - 21.00 uur). De bijeenkomsten zullen donderdag 18 maart en donderdag 22 april 2021 weer plaatsvinden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een serie artikelen en stukken die voor aanvang van de cursus beschikbaar worden gesteld.

Docenten

De colleges van deze cursus worden verzorgd door:

  • Ruud van de Ven, Van Lanschot
  • Siep Wijsenbeek, Vereniging van Fondsen in Nederland

Praktische informatie

De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). De bijeenkomsten worden verzorgd door de Werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Voor alle praktische informatie, zoals kosten, studiebelasting en vragen kun je terecht bij 'Contact en algemene informatie'.

 

BROCHURE    BEL MIJ TERUG    INSCHRIJVEN