Stage- en afstudeerthese

Tijdens de leergang "Besturen van Filantropische Fondsen" lopen de cursisten "stage" bij een (vermogens)fonds. Dit fonds kunnen cursisten zelf aandragen, maar op verzoek kan ook stage worden gelopen bij een fonds dat in overleg met de cursist worden gezocht.

Praktische toepassing van de collegestof is in deze cursus van wezenlijk belang. De tijdens de colleges opgedane kennis zal dan ook direct worden toegepast in de praktijk. Bij elk college krijgen cursisten vragen mee naar huis. Deze hebben betrekking op het geleerde tijdens het betreffende college en moeten worden toegepast voor het fonds waarover de deelnemers een rapport zullen schrijven. De antwoorden op de vragen vormen een onderdeel van het afstudeerpaper.

Tijdens de gehele periode waarin de opleiding loopt, hebben de cursisten de tijd om aan de verschillende opdrachten te werken. Het eindresultaat is een adviesrapport, omvattende een grondige analyse van het "stagefonds" waar de tijdens de cursus opgedane kennis is toegepast op het stagefonds. Deze afstudeerthese zal bestaan uit ongeveer 20 pagina's en wordt getoetst aan de hand van de juiste toepassing van de behandelde stof.

prof. dr. Theo N.M. Schuyt zal de begeleiding en beoordeling van de afstudeerthese op zich nemen.