Conflict en conflicthantering

Conflicten in organisaties zijn aan de orde van de dag. Volgens onderzoek besteden managers zo'n 20% van hun tijd aan conflicthantering. Veel werknemers hebben dan ook ervaring met (interpersoonlijke) conflicten op de werkvloer.

Conflicten op het werk kosten tijd, veroorzaken slechte beslissingen en leiden ertoe dat goede werknemers hun baan opzeggen of minder gemotiveerd raken. Conflicten kosten dus geld en houden verband met een verminderd welbevinden van werknemers. In de huidige moderne organisaties met hun diverse populaties, flexibele arbeids-omstandigheden en sterke nadruk op individueel functioneren en zelfregulering komen conflicten vaker voor. Gedegen achtergrondkennis, die helpt bij conflicthantering, is daarom essentieel.

Conflicten hebben een negatief imago. Toch kunnen ze ook gepaard gaan met meer positief gewaardeerde uitkomsten: sterkere saamhorigheid, groter leervermogen, verhoogde creativiteit en innovatie en verbeterde teameffectiviteit. Consequenties van conflicten op de werkvloer hangen echter in belangrijke mate af van de mate van conflicthantering.

Inhoud cursus Conflicten en Conflicthantering

In de cursus Conflicten en Conflicthantering komen diverse theorieën en inzichten uit de sociale-, en arbeids- en organisatiepsychologie aan de orde. Het spanningsveld tussen samenwerking en competitie in organisaties is een centraal thema; belangen van het individu lopen immers niet altijd parallel met die van het collectief. Doelen kunnen zelfs tegenstrijdig zijn, wat kan leiden tot conflicten op het werk. Is in uw organisatie het collectief belang helder voor iedereen? Een fenomeen wat ten grondslag ligt aan vele conflicten is het sociaal dilemma. Maar wat zijn sociale dilemma's nou precies? Deelnemers aan de cursus maken kennis met de wetenschappelijke inzichten op het gebied van coöperatie en competitie in organisaties en leren de link te leggen met het (eigen) werkveld, mogelijke toepassingen te identificeren en uit te voeren. Zij krijgen vanuit de theorie concrete handvatten met betrekking tot conflicthantering.

Resultaten cursus Conflict en Conflicthantering

Na succesvol afronden van deze cursus heeft u:

  • kennis m.b.t. de sociaalpsychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan gedrag in organisaties;
  • kennis m.b.t. antecedenten en consequenties van conflict en ermee samenhangende verschijnselen;
  • het vermogen de theoretische kennis toe te passen binnen de context van conflicthantering in de dagelijkse werkpraktijk.

Programma cursus Conflicten en Conflicthantering

De cursus beslaat zes intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30u. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. De bijeenkomsten bestaan uit korte interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten, praktische oefeningen waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie. Ter afronding van de cursus schrijft u een eindopdracht.

DatumThemaTijd
9 november 2018Wie ben ik: Het zelf en de organisatie13.30 - 18.30 uur
16 november 2018Het zelf en de organisatie: Wederzijdse afhankelijkheid13.30 - 18.30 uur
23 november 2018
Sociale dilemma’s en de hantering ervan13.30 - 18.30 uur
30 november 2018
Conflict, conflicthantering op de werkvloer13.30 - 18.30 uur
7 december 2018
Consequenties van conflict voor het welzijn van de organisatie: de rol van de minderheid13.30 - 18.30 uur
14 december 2018
Consequenties van conflict voor het welzijn van de werker: conflict als een stressor13.30 - 18.30 uur

* Data onder voorbehoud

Uw Profiel

De cursus Conflict en Conflicthantering is ontwikkeld voor professionals met een afgeronde academische opleiding, een aantal jaren werkervaring en een wezenlijke nieuwsgierigheid naar het hoe en waarom van (competetief en coöperatief) gedrag in arbeidsorganisaties. Wij moedigen ook organisaties met een pro-actieve houding ten aanzien van de consequenties van de veranderende en conflictueuze arbeidsomgeving aan om (gemotiveerde) medewerkers aan deze cursus te laten deelnemen.

Docenten

De docent, Dr. Maria Dijkstra is specialist op het gebied van Coöperatie & competitie, conflict & conflicthantering in organisaties. Zij is Universitair docent Gedrag in organisaties. Daarbinnen is zij gespecialiseerd in onderzoek naar conflict en conflicthantering in relatie tot het individueel en organisationeel welbevinden. Zij is een veelgevraagd wetenschapper voor lezingen en masterclasses over conflicthantering.

Praktische informatie

Kosten€2.395,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur6 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatum21 september 2018
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedBestuur en beleid, Advies en Verandering, Strategie en identiteit
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'