Foutencultuur en de Lerende Organisatie

Sommige organisaties slagen er in hun processen, interne samenwerking en cultuur zo in te richten dat van negatieve uitkomsten zoals ondeugdelijke producten, incidenten of ongelukken niet of nauwelijks sprake is. In alle organisaties worden fouten gemaakt, ook in de meest succesvolle. Organisaties verschillen echter op een aantal cruciale punten als het gaat om het begrip van- en sturen op factoren, die organisationeel leren en het inperken van fouten en negatieve gevolgen bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop met fouten wordt omgegaan zo’n 10% van de harde economische uitkomsten voorspelt.

Inhoud cursus Foutencultuur en de Lerende Organisatie

Door toenemende complexiteit van organisationele interacties en de manier waarop fouten en onduidelijkheden doorwerken, worden foutencultuur en organisationeel leren steeds belangrijker. Om veiligheid, risicobestendigheid en kwaliteit te waarborgen is vaak de eerste neiging bedreigingen – zoals fouten en overtredingen - in te perken. Dit is echter maar deels haalbaar. Naast foutenpreventie is het daarom belangrijk om op de juiste manier met fouten om te gaan, zodat het leerpotentieel optimaal wordt benut en fouten leiden tot nieuwe inzichten, betere werkwijzen en innovaties.

Leiderschap en organisatiecultuur spelen een belangrijke rol in hoe met fouten wordt omgegaan. Ze scheppen de randvoorwaarden die (zeer) negatieve uitkomsten in meer of mindere mate waarschijnlijk maken. Begrip van factoren die foutenmanagement en destructieve werkprocessen versterken is de eerste stap naar het op constructieve wijze omgaan met de dynamiek van veiligheid, kwaliteitsuitkomsten en organisationeel leren.

In de cursus Foutencultuur en de Lerende Organisatie wordt vanuit wetenschappelijk onderzoek en casuïstiek doorgrond wat de belangrijkste oorzaken zijn van hoge faalkosten, hoe foutencultuur en leervermogen bevorderd worden en hoe innovaties meer kans van slagen hebben.

Resultaten cursus Foutencultuur en de Lerende Organisatie

Na succesvol afronden van de module:

  • heeft u meer begrip van en inzicht in het samenspel van factoren die foutencultuur en organisationeel leren beïnvloeden;
  • kun u de nieuwe inzichten vertalen naar en inzetten voor het leervermogen, en de veiligheid en kwaliteit van uw organisatie;
  • heeft u handvatten om op proactieve wijze om te gaan met fouten in de sociale context van de organisatie.

Programma

De cursus beslaat zes intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30u. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. De bijeenkomsten bestaan uit korte interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten, praktische oefeningen waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie. Ter afronding van de cursus schrijft u een eindopdracht.

Datum*ThemaTijd
22 maart 2019
Fouten en gerelateerde begrippen
13.30 - 18.30 uur
29 maart 2019
Leiderschap en Organisatiecultuur
13.30 - 18.30 uur
5 april 2019
De Dynamiek van Veiligheid en Kwaliteit
13.30 - 18.30 uur
12 april 2019 
Strategy of Small Failures
13.30 - 18.30 uur
10 mei 2019Risicobestendigheid
13.30 - 18.30 uur
17 mei 2019 
De Lerende Organisatie
13.30 - 18.30 uur

*Data onder voorbehoud


"De cursus Foutencultuur en de Lerende Organisatie is voor mij zeer interessant geweest. Door geconcentreerd met de lerende organisatie bezig te zijn in een diverse groep mensen uit verschillende organisaties en steeds in opdrachten de leerstof te betrekken op de eigen organisatie en de vragen die daar leven, wordt de theorie en praktijk heel snel bij elkaar gebracht. Ik merk dat ik in veranderingsprocessen tegen blokkades oploop die in de literatuur beschreven zijn als gevolg van het overslaan van bepaalde stappen. Nu ga ik proberen om die stappen alsnog te zetten en dan ben ik natuurlijk benieuwd of het resultaat dat in theorie moet volgen, ook daadwerkelijk in de praktijk te zien zal zijn!" (Mr. Michiel de Ridder, Vicepresident rechtbank Zwolle-Lelystad)

Uw Profiel

De cursus is ontwikkeld voor professionals en leidinggevenden die werken op academisch niveau, minimaal vijf jaar werkervaring hebben, en die via academische vorming de nieuwste wetenschappelijke inzichten willen doorgronden en willen toepassen binnen de eigen organisatie. De cursus Foutencultuur en de Lerende Organisatie is geschikt voor professionals uit een verscheidenheid van sectoren.

Docent

Dr. Cathy van Dyck is organisatiepsycholoog en als universitair hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit en specialist op het gebied van foutenmanagement, kwaliteit, veiligheid, risicobestendigheid en organisationeel leren. Zij publiceert in vooraanstaande internationale wetenschappelijk journals over onderzoek naar organisatiegedrag en het hoe en waarom achter de meer succesvolle foutenculturen in een verscheidenheid aan organisaties. Zij is tevens oprichtster van The Cat’s Eye, een adviesbureau dat staat voor gerichte analyse van het mensenwerk rond kwaliteit, veiligheid, en leervermogen.

Cathy in de media:
Leve de fout (Accountant, Q4 2016)
Een beetje blunderen is zo gek nog niet (NRC Handelsblad, 3 januari 2017)

 

Praktische informatie

Kosten€ 2.395,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur6 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatum9 maart 2018 
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedGedrag en Maatschappij, Advies en Verandering, Strategie
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'