Foutencultuur en de Lerende Organisatie: verantwoord omgaan met fouten

AfbeeldingFoutencultuurOrganisaties proberen hun processen, interne samenwerking en cultuur zo te organiseren dat ondeugdelijke producten, incidenten of ongelukken zo min mogelijk voorkomen. Ook in succesvolle organisaties worden fouten gemaakt. Cruciaal is hoe er met fouten wordt omgegaan: wordt er verstandig op gereageerd en wordt ervan geleerd? Uit onderzoek blijkt dat verstandig omgaan met fouten harde economische voordelen biedt, organisaties beter laat leren en tot een beter werkklimaat leidt. Het rigoureus afstraffen van fouten daarentegen leidt tot het toenemen van angst binnen een organisatie en belemmert creativiteit omdat mensen vaak geen risico meer durven te nemen.

Inhoud opleidingsmodule Foutencultuur en de Lerende Organisatie

In deze opleidingsmodule van zes bijeenkomsten van vijf uur worden relevante wetenschappelijke inzichten en praktische onderzoeksinzichten behandeld en gaan de deelnemers actief aan de slag met inzichten om beter met fouten te kunnen omgaan. Dat begint bij het anders kijken naar fouten: wat kan er van geleerd worden? De deelnemers krijgen inzicht in de psychologie van het fouten maken, hoe dat in groepen, in een bedrijfsmatige omgeving werkt  en wat doorgaans de eigen reflexmatige houding is ten opzichte van fouten. In de bijeenkomst over organisatiecultuur en leiderschap leren de deelnemers om een organisatie te beoordelen op de omgang met fouten en hoe dat doorwerkt in hoe leiding wordt gegeven. Het rigoureus afstraffen van fouten leidt snel tot destructieve werkprocessen en dat kan anders. Daarna wordt uitgewerkt hoe een organisatie zich betrouwbaar en weerbaar kan organiseren. Uitgewerkt wordt vervolgens hoe risico’s van fouten op een goede en constructieve manier kunnen worden beperkt en hoe organisaties dan toch kunnen leren van gemaakte fouten.

Aan het begin van de opleidingsmodule gaan de deelnemers aan de slag met probleem uit hun eigen praktijk, krijgen ze feedback en werken ze de opdracht gaandeweg uit door het schrijven en presenteren van een paper. Op de laatste bijeenkomst worden de papers gezamenlijk besproken en staat de vertaalslag naar de eigen organisatie centraal.

Eerdere versies van deze opleidingsmodule kregen een zeer hoge waardering van de deelnemers.

Leerdoelen

Na het succesvol afronden van deze opleidingsmodule:
•    Heeft u inzicht in de verschillende manieren hoe organisaties met fouten omgaan en hoe verschillende factoren de foutencultuur en het vermogen van een organisatie om ervan te leren beïnvloeden
•    Kunt u de nieuwe inzichten inzetten voor een constructiever omgaan met fouten binnen uw organisatie, waardoor het leervermogen, de veiligheid en de kwaliteit binnen de eigen organisatie toenemen
•    Kunt u praktisch en proactief omgaan met fouten binnen de eigen organisatie heeft u inzicht in uw eigen houding ten opzichte van fouten.

Docent

Dr. Cathy van Dyck is organisatiepsycholoog en als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zij is specialist op het gebied van foutenmanagement, kwaliteit, veiligheid, risicobestendigheid en organisationeel leren. Zij doet veel onderzoek naar gedrag binnen organisaties en naar succesvolle foutenculturen in een verscheidenheid aan organisaties. Ze is tevens oprichtster van The Cat’s Eye, een adviesbureau voor gerichte analyse van menselijk gedrag rond kwaliteit, veiligheid en leervermogen.

Uw profiel

De opleidingsmodule is ontwikkeld voor professionals die werken op academisch niveau, met tenminste vijf jaar werkervaring die als leidinggevende in staf, lijn of bij projecten te maken hebben met samenwerking en hun eigen handelen en hun organisatie actief willen verbeteren in de manier waarop met risico’s en fouten wordt omgegaan en is geschikt voor professionals uit alle sectoren (commercieel en publiek).

De opleidingsmodule is ook interessant voor organisaties die onderzoek doen bij of advies geven aan andere organisaties over organisatiecultuur. Als organisaties een meer constructieve benadering willen in het omgaan met fouten, hun fout- en faalkosten willen verminderen en de richting op willen van een continue lerende organisatie, is deelname van gemotiveerde medewerkers zeer de moeite waard.

Eerdere deelnemers waren onder andere manager operations bij een bedrijf, stafmedewerk PZ, teammanager bank, conrector VWO, directiesecretaris ministerie, leidinggevende onderzoeksraad.

Praktische informatie

De opleidingsmodule bestaat uit zes intensieve bijeenkomsten, die plaatsvinden op de vrijdagmiddagen  van 13.30 – 18.30 uur. De bijeenkomsten zijn interactief, geven de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische oefeningen met toepassing op de eigen werksituatie, casusbehandeling, intervisie en discussie. Gedurende het volgen van de opleidingsmodule werken de deelnemers aan een praktische opdracht, die relevant is voor de eigen werksituatie en die in de vorm van een paper tijdens de laatste bijeenkomst gepresenteerd en beoordeeld wordt. De studiebelasting bedraagt, naast het volgen van de bijeenkomsten, 4-5 uur per week. Het werken aan de eindopdracht met paper vergt, verspreid over de gehele opleidingsmodule, ongeveer een dagdeel per week. De kosten van de opleiding bedragen € 2.395 (inclusief studiemateriaal en maaltijd, geen btw).

Datum*ThemaTijd
22 maart 2019
Een andere kijk op fouten: hoe verschillend er met fouten wordt omgegaan, over het nut van fouten
13.30 - 18.30 uur
29 maart 2019
Psychologie en collective errors: hoe ontstaan fouten, hoe gaan individuen ermee om, hoe gedraagt een samenwerkingsverband zich bij fouten
13.30 - 18.30 uur
5 april 2019
Organisatiecultuur en leiderschap
13.30 - 18.30 uur
12 april 2019 
Betrouwbaar en weerbaar organiseren
13.30 - 18.30 uur
10 mei 2019Risicobestendigheid en weerbaar organiseren
13.30 - 18.30 uur
17 mei 2019 
De rode draad en vertaalslag naar de eigen organisatie
13.30 - 18.30 uur

*Data onder voorbehoud

"De cursus Foutencultuur en de Lerende Organisatie is voor mij zeer interessant geweest. Door geconcentreerd met de lerende organisatie bezig te zijn in een diverse groep mensen uit verschillende organisaties en steeds in opdrachten de leerstof te betrekken op de eigen organisatie en de vragen die daar leven, wordt de theorie en praktijk heel snel bij elkaar gebracht. Ik merk dat ik in veranderingsprocessen tegen blokkades oploop die in de literatuur beschreven zijn als gevolg van het overslaan van bepaalde stappen. Nu ga ik proberen om die stappen alsnog te zetten en dan ben ik natuurlijk benieuwd of het resultaat dat in theorie moet volgen, ook daadwerkelijk in de praktijk te zien zal zijn!" (Mr. Michiel de Ridder, Vicepresident rechtbank Zwolle-Lelystad)

Praktische informatie

Kosten€ 2.395,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur6 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatum22 maart 2018 
Aanmelden
Inschrijfformulier
ContactContact en algemene informatie