Professional Governance

Analyses van en uitwegen voor moeizame samenwerking in netwerken

Hedendaags bestuur vindt plaats in een sterk veranderende omgeving. Bestuurders moeten hun verantwoordelijkheden in toenemende mate delen met (private) organisaties, met andere bestuursniveaus en met burgers van wie steeds meer eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht. Hierdoor neemt de kracht van traditioneel bestuur af. Top-down bestuur is geëvolueerd tot multi-level- en multi-actor-afstemming: (public/corporate) governance. 

“Samenwerken binnen en tussen organisaties is belangrijk, maar is vaak meer een probleem dan een oplossing. Dat kan anders.” 

Samenwerken in een netwerk in de praktijk blijkt lastiger dan gedacht, zoals bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociaal domein laten zien. Sturingsmechanismen zoals prestatieafspraken, gezamenlijke doelbepaling in netwerken en handhaving van afspraken via hiërarchische mechanismen worden vaak naast elkaar gebruikt. De uitdaging is om deze adequaat op elkaar af te stemmen.

Programma

Tijdens de intensieve themabijeenkomsten over Governance in een veranderende omgeving krijgt u inzicht in de nieuwste wetenschappelijke theorieën over governance. Aan de hand van deze theoretische kennis reflecteert u op de governance-uitdagingen van uw eigen organisatie en krijgt u de tools om samenwerken in een netwerk mogelijk te maken. U sluit de module af met een opdracht, waarbij u richting geeft aan governance van uw organisatie, met zowel een interne als externe focus.

Resultaten

Na succesvol afronden van deze module kunt u:

  • de implicaties van nieuwe methoden van governance duiden voor uw eigen werkpraktijk;
  • de visie op zowel de beleidsinhoud als de positie van uw organisatie in het veld bepalen;
  • sturen op de sterke en zwakke kanten van uw eigen inter- en intraorganisationeel management.

Docenten

Dr. Duco Bannink is universitair hoofddocent en gespecialiseerd in de gedecentraliseerde integratie van het sociaal domein, arbeidsmarkt, re-integratie en sociaal beleid, prestatiesturing en andere vormen van governance.

Dr. mr. Hans Bosselaar is senior onderzoeker en academic manager bij het VU-onderzoeksprogramma Governance of Activation. Hij doet onderzoek naar de (her)inrichting van het sociaal domein, in het bijzonder op het terrein van Werk en Inkomen. Tevens is hij directeur van het VU Talma Instituut voor onderzoek naar werk, zorg en welzijn.

Uw profiel

Bent u een diensthoofd, afdelingshoofd of beleidsmedewerker met een afgeronde academische opleiding, een aantal jaren werkervaring en wilt u zich verdiepen en hoe en waarom van samenwerken in een netwerk? Dan is de module Governance in een veranderende omgeving geschikt voor u.

Praktische informatie

De module beslaat vier intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30 uur. De kosten bedragen €2.195,- inclusief studiemateriaal en maaltijden. 

Datum    
Thema
18 januari 2019
Governance zonder regie?
1 februari 2019Organiseren van regie
15 februari 2019Organiseren van participatie
8 maart 2019De eigen rol: integratie van positie en inhoud
29 maart 2019Terugkombijeenkomst


Contact en algemene informatie