Integriteit en kwaliteit van besturen

Integriteit en kwaliteit

Van het (openbaar) bestuur verwachten we dat het integer en behoorlijk handelt, maar ook responsief, effectief en efficiënt. Dit legt druk op bestuurders en uitvoerenden en stelt hen voor dilemma’s: hoe ga je om met botsende belangen en waarden? Wie signaleert integriteitsschendingen en wat gebeurt er met meldingen? En wat zijn de gevolgen van het schenden van de integriteit? Deze uitdagende vragen zijn belangrijk om te beantwoorden: niet-integer en corrupt gedrag hebben namelijk een groot effect op het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van publieke en semipublieke organisaties en leiden tot minder efficiënt en effectief opereren.

INHOUD KORTE OPLEIDING

Tijdens de korte opleiding Integriteit en kwaliteit van besturen krijgt u zicht op deze risico’s en leert u de integriteit binnen uw organisatie te verbeteren. Ook kijkt u naar uw eigen rol als professional en ontdekt u welke instrumenten en regelingen passen bij een adequaat integriteitssysteem voor uw organisatie en voor het (met name openbaar) bestuur. U krijgt inzicht in de problemen en risico’s binnen uw organisatie, de inhoud van het beleid en het instrumentarium van uw organisatie met betrekking tot integriteit en in de wijze waarop u dilemma’s hanteerbaar maakt. De bijeenkomsten bestaan uit intensieve interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten en praktische oefeningen, waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie.

LEERDOELEN

Na succesvol afronden van deze opleiding heeft u:
•    goed inzicht in integriteit en kwaliteit van besturen;
•    kennis van relevante publieke waarden en (conflicterende) loyaliteiten;
•    zicht op risico’s binnen uw organisatie en hoe daarmee om te gaan (incl. signaleren en onderzoeken);
•    inzicht in strategieën en instrumenten die integriteit en kwaliteit bevorderen, met handvatten voor verbetering binnen de eigen organisatie.

Docenten

Prof. dr. Leo Huberts is emeritus hoogleraar bestuurskunde en specialist op het gebied van de integriteit en kwaliteit van besturen. Hij deed en doet onderzoek naar en publiceert veel over de betekenis van integriteit, de achtergronden van de integriteitsaffaires en - schendingen en welke strategieën en instrumenten helpen om integriteit te bevorderen. Leo geeft talrijke lezingen en masterclasses over het thema en is betrokken bij het maatschappelijke debat.

Prof. dr. Gjalt de Graaf is hoogleraar Bestuurskunde en gespecialiseerd in het besturen van conflicterende waarden. Hij heeft veel gepubliceerd over de normatieve kant van het openbaar bestuur, zoals integriteit, corruptie, klokkenluiden en interne meldsystemen. Hij was jarenlang lid van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid en voorzitter van de Europese studiegroep naar ethiek en integriteit van besturen.

Uw profiel

Bent u een professional met een afgeronde academische opleiding, een aantal jaren werkervaring in de publieke/ semipublieke sector en wilt u zich verdiepen in het hoe en waarom van goed en integer besturen? Dan is de opleiding Integriteit en kwaliteit van besturen geschikt voor u.

Heeft uw organisatie een proactieve houding ten aanzien van het aanpakken van integriteitsrisico’s en het bevorderen van goed besturen? Dan moedigen we u graag aan om gemotiveerde medewerkers aan deze opleiding te laten deelnemen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kosten
€ 2.195,- inclusief studiemateriaal en maaltijden, koffie, thee, frisdrank, aanvullende catering (geen BTW)
Duur
4 bijeenkomsten op de vrijdagen van 13.30 - 18.30 uur + terugkombijeenkomst
Startdatum
30 oktober 2020
Tijdsbelasting    De tijdsbelasting is ongeveer twaalf uur per week. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten.
Plaats
Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105
Aanmelden
Inschrijfformulier
Contact
Contact en algemene informatie
Incompany        Deze opleiding kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Jan Breed, coördinator incompany, j.breed@vu.nl.

PROGRAMMA

Datum    
Thema
30 oktober 2020
Integriteit van Bestuur: wat is het en wat gaat er mis?
13 november 2020
Integriteit van besturen: wat gaat er waardoor mis, wie meldt dat en hoe wordt onderzocht?
20 november 2020
Integriteit en kwaliteit van besturen: initiatieven en instrumenten die helpen
27 november 2020
Integriteit in context: wat is goed besturen (cq. kwaliteit van besturen),
welke (publieke) waarden (en loyaliteiten) zijn relevant?
11 december 2020
Terugkombijeenkomst