Organisatiecultuur

Bannerorganisatiecultuur

De cultuur binnen een organisatie speelt een cruciale rol bij samenwerking, conflicten en veranderingen. Het is lastig om grip te krijgen op een ‘cultuur’. Dat vraagt om specifieke expertise en een andere manier van kijken. Dat is wat de module Organisatiecultuur biedt. Dit complexe begrip wordt uitgewerkt, de cultuur van een organisatie wordt geanalyseerd en vervolgens laten de docenten zien hoe die analyse en dat begrip toegepast kunnen worden in praktijksituaties.

Programma

Met wetenschappelijke inzichten en vanuit praktijkonderzoek, met name uit de organisatieantropologie, leert u op een nieuwe, verfrissende en creatieve manier naar uw eigen organisatie kijken. U kijkt daarbij verder dan de gangbare en sociaal wenselijke opvattingen en komt tot nieuwe inzichten en oplossingen. De rol van de verschillende spelers binnen een organisatie wordt uitgediept. Aan de hand van casussen en verdiepende theorie ontwikkelt u een ‘cultureel perspectief’ op organisaties en ziet u de rol van identiteit, macht en emotie. Tijdens de verschillende bijeenkomsten is er alle ruimte om vragen en dilemma’s uit de eigen werksituatie te behandelen. Door middel van oefeningen, analyse van cases en ‘etnografisch veldwerk’ tijdens de module vindt de vertaling naar de praktijk plaats. U sluit de module af met de analyse van een zelfgekozen casus.

Resultaten

Na het succesvol afronden van de opleiding:
• Heeft u inzicht in organisatieculturele processen en kunt u de dagelijkse praktijk en uw eigen werksituatie in organisatieculturele termen beschrijven;
• Ziet u beter hoe uw eigen organisatie feitelijk functioneert
• Ziet u beter waar problemen én oplossingen liggen, vooral bij organisaties in veranderingstrajecten
• Heeft u vaardigheden om een organisatieculturele analyse te vertalen naar eigen handelingsalternatieven binnen uw eigen organisatie. U opereert daardoor effectiever.

Docenten

Dr. Frans Kamsteeg is universitair hoofddocent en specialist op het gebied van cultuur, identiteit en organisatieverandering bij onderwijsinstellingen en overheden. Hij heeft in Zuid-Afrika gedoceerd en geadviseerd over (cultuur)verandering bij fusie.
Dr. Sierk Ybema is universitair hoofddocent en specialist op het gebied van processen van identiteit, cultuur en politiek bij verandering in organisaties. Hij is eveneens als hoogleraar verbonden aan de Anglia Ruskin University in Cambridge. Zijn onderzoek richt zich op samenwerkings- en veranderproblematiek, onder andere in de gezondheidszorg en bij de politie.

Uw profiel

Deze opleiding is bedoeld voor professionals met minimaal vijf jaar werkervaring binnen bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden die:
-    Leiding en sturing geven aan projecten en processen en daarbij een scherpere blik willen krijgen op verschillende werksituaties;
-    De eigen organisatie en hun eigen rol daarbinnen beter willen begrijpen;
-    Effectiever en met meer inzicht willen opereren binnen de eigen organisatie.

Eerdere deelnemers waren onder andere afdelingshoofden, verandermanagers, (beleids)adviseurs, projectmanagers en programmamanagers. De opleiding wordt hoog gewaardeerd, met name op het criterium van praktische bruikbaarheid.

Praktische informatie

Kosten
De kosten bedragen € 2.395 (inclusief studiemateriaal en maaltijden, geen btw).
Duur
Zes themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30 – 18.30 uur
Startdatum
29 januari 2021
Aanmelden
Inschrijfformulier
Contact
Contact en algemene informatie
IncompanyDeze opleiding kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, coördinator incompany, vass.fsw@vu.nl.

De bijeenkomsten zijn interacties, met veel plaats voor eigen inbreng en vragen. De onderlinge discussie van de deelnemers zorgt voor een grote herkenbaarheid van problemen en maakt ze bespreekbaar. Tijdens twee bijeenkomsten vinden gezamenlijk twee praktijkonderzoeken op locatie plaats waardoor er geoefend kan worden in feitelijk onderzoek van een organisatie. Tijdens de opleiding werken de deelnemers aan een eigen casus (bijvoorbeeld binnen de eigen werksituatie) die ze aan het eind presenteren. De studiebelasting bedraagt, naast deelname aan de bijeenkomsten 3-4 uur per week. Voorbereiding voor iedere bijeenkomst behelst de bestudering van literatuur. Het werken aan de eindopdracht vergt, verspreid over de periode van de module, ongeveer een dagdeel per week.

Praktische informatie

DatumThema
29 januari 2021
Organisatie-etnografie: cultuur en symboliek
5 februari 2021
Het machtsspel in organisaties
12 februari 2021
Identiteit en verhalen in organisaties
29 februari 2021
Onderzoek en advies: cultuur, identiteit en macht
5 maart 2021
Organisatiecultureel onderzoeken en adviseren
12 maart 2021
Organisatiecultureel onderzoeken en adviseren


BROCHURE    BEL MIJ TERUG    INSCHRIJVEN