Netwerken, social media en samenwerking

In roerige tijden, waar het steeds lastiger wordt om de omgeving te voorspellen, is het belangrijk om innovaties en samenwerking te stimuleren die kunnen zorgen voor groeiende bedrijfsresultaten. Sociale netwerken binnen organisaties bevorderen kennisuitwisseling en innovatie, en netwerken tussen organisaties leiden vaak tot nieuwe kansen zoals allianties, spin-offs en informele samenwerkingsverbanden. Kortom, sociale netwerken zijn belangrijk voor individuen en organisaties. Het bevorderen van samenwerking en kennisdeling in sociale netwerken in en tussen organisaties is dan ook een belangrijk middel voor organisaties om sterk te staan. Wat organisaties hierbij kan helpen, is het strategisch en slim inzetten van sociale media.

Ondanks dat de meeste mensen en organisaties op sociale media als Facebook, LinkedIn en Twitter vertegenwoordigd zijn, is het vaak moeilijk om te kiezen uit de vele mogelijkheden, en een heldere social media-strategie te formuleren. In deze module worden de wetenschappelijke inzichten over offline en online netwerken vertaald naar uw professionele praktijk. Hierdoor ontwikkelt u inzicht in de netwerken waarin u en uw organisatie reeds zijn ingebed. Tevens gaan we in op de mogelijkheden die deze en nieuwe netwerken bieden voor uw organisatie.

Opzet en doelstelling

Tijdens de module komen de nieuwste inzichten uit het vakgebied aan bod, met als doel de eigen organisatiepraktijk te spiegelen aan netwerktheorieën en zo te komen tot nieuwe inzichten, eye openers en oplossingen. Dit wordt gedaan met behulp van de wetenschappelijke expertise van de docenten en de toepassingsgerichte opdrachten die de deelnemers zelfstandig en groepsgewijs uitvoeren.

Inhoud en resultaat

In deze cursus behandelen wij sociale netwerken vanuit verschillende perspectieven: van het analyseren van netwerken en ontwikkeling van samenwerking in een virtuele omgeving tot het achterhalen van het positieve effect van sociale netwerken. Dit gebeurt in zes intensieve bijeenkomsten waar de thema’s 'sociale netwerken', 'sociale media en netwerken', en 'innovatie en ideeën' aan bod komen.

Na succesvol afronden van de module:

  • heeft u inzicht in sociale netwerken en uitdagingen in de eigen organisatie;
  • heeft u inzicht in het verbeteren van functioneren van netwerken tussen organisaties;
  • kunt u netwerken analyseren;
  • kunt u social media koppelen aan inzicht in structuur en werking van organisaties.

Programma

De cursus beslaat zes intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30 uur. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. De bijeenkomsten bestaan uit korte interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten, praktische oefeningen waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie. Ter afronding van de module schrijft u een eindopdracht.

DatumTijd
n.t.b.
13.30 - 18.30 uur
n.t.b.13.30 - 18.30 uur
n.t.b.
13.30 - 18.30 uur
n.t.b.13.30 - 18.30 uur
n.t.b.13.30 - 18.30 uur
n.t.b.13.30 - 18.30 uur


Nieuwsgierig?

Bekijk onderstaande video om een idee te krijgen over de onderwerpen die worden behandeld tijdens de cursus Netwerken, social media en samenwerking. Dr. Julie Ferguson, een van de docenten, vertelt over haar onderzoek.

Docenten

De module wordt geleid door prof. dr. Peter Groenewegen, dr. Julie Ferguson en dr. Christine Moser.

  • Prof. dr. Peter Groenewegen Hoogleraar Organisatiewetenschappen en specialist op het gebied van sociale netwerken en samenwerkingsverbanden bij onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. Zijn onderzoek vindt plaats in overheidsorganisaties, gezondheidszorg en dienstverleningsorganisaties. Daarnaast is hij editor van het wetenschappelijk tijdschrift Business Strategy and the Environment.
  • Dr. Julie Ferguson Universitair docent Organisatiewetenschappen. Ze is verantwoordelijk voor de vakken ‘Sociaal Kapitaal en Sociale Netwerken’ en ‘Strategie voor Maatschappelijke Organisaties’, en begeleidt daarnaast MSc afstudeerders en promovendi. In haar onderzoek bestudeert ze de rol van informele sociale netwerken in strategische processen, en hoe je daar als organisatie op kan anticiperen of reageren. Daarbij speelt ICT en sociale media vaak een grote rol. In haar onderzoek richt zij zich met name op de non-profit sector. Zie voor meer informatie http://www.julieferguson.nl/p/research.html
  • Dr. Christine Moser Universitair docent Organisatiewetenschappen. Ze is verantwoordelijk voor het vak 'Strategisch Organiseren' en begeleidt MSc afstudeerders. In haar onderzoek richt zij zich op samenwerking en kennisdeling in sociale netwerken, en dan met name in een online omgeving. Luister hier naar haar radio-interview met Tom van 't Hek over haar promotieonderzoek.

Uw profiel

De module is ontwikkeld voor professionals met een afgeronde academische opleiding en minimaal vijf jaar werkervaring ongeacht de sector. Professionals met persoonlijke eigenschappen als autonomie, flexibiliteit in denken, ambitie, betrokkenheid en interesse in interacties met anderen en organisaties die kennisdeling hoog in het vaandel hebben staan, doen hun voordeel met deze cursus.

"Bij de cursus gingen theorie en praktijk hand in hand. Een gevarieerd programma, veel theoretische kennis maar wel met een stevige verbinding met de praktijk en je eigen vragen. Het waren interactieve middagen mede doordat de groep niet groot was en zeer divers was samengesteld. Ik zie uit naar de volgende cursussen." (drs. Jeanne Martens, zelfstandig interim manager)

Praktische informatie

Kosten€2.395,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur6 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatumn.t.b.
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedNetwerken, Strategie en identiteit, Gedrag en Maatschappij
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'