Sturen vanuit vertrouwen

De roep om minder regels en meer vertrouwen in professionals en hun organisaties klinkt steeds luider. We lijken vast te lopen in de reflex van steeds meer regels als dingen fout gaan. Dit komt door de dominante veronderstelling dat vertrouwen en regels (beheersing/control) elkaar uitsluiten: wie vertrouwt legt geen regels op, want vertrouwen is loslaten en heeft dus geen beheersing nodig. En wie regels oplegt vertrouwt niet, want beheersen en controleren doe je vanuit wantrouwen - zeker waar het gebeurt in reactie op incidenten. Als iedereen te vertrouwen is, dan heb je geen regels nodig.

Ook de poging de bureaucratische regels te verminderen heeft niet het gewenste effect gehad. Dit heeft geleid tot een nog grotere verantwoordingslast. Zo komen wij als samenleving steeds verder vast te zitten in een verstikkend web van telkens uitdijende regels en prestatieafspraken, waardoor de kwetsbare burger buiten beeld belandt.

In reactie op deze verstikking ontstaan verschillende initiatieven in de samenleving die op zoek gaan naar andere vormen van sturing waarbij meer vanuit vertrouwen wordt gewerkt. Denk aan Buurtzorg, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, gemeente Hollands Kroon, Stichting LeerKRACHT, Het Roer Moet Om (huisartsen) en het programma voor de langdurige zorg Waardigheid en Trots. Ook wetenschappelijk onderzoek laat zien dat die zoektocht tot goede resultaten kan leiden: sturen vanuit vertrouwen is mogelijk. Vertrouwen en regels kunnen elkaar versterken, onder bepaalde voorwaarden.

Programma

In de module Sturen vanuit vertrouwen doorgronden we waarom steeds meer sturing vanuit wantrouwen is opgetreden en onder welke voorwaarden sturen vanuit vertrouwen mogelijk is. Om deze vragen te beantwoorden kijken we zowel binnen de organisatie (professionals in hun interactie met burgers, aansturing van professionals, interne control/audit en intern toezicht) als naar de omgeving (contracten met opdrachtgevers, inspecties en overheidsbeleid). Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. De bijeenkomsten bestaan uit interactieve colleges met ruimte voor dialoog en verdiepende reflectie aan de hand van casussen. Gedurende de looptijd van deze module past u uw nieuwe kennis en inzichten toe op uw eigen praktijk en presenteert u uw analyse en ervaringen hiermee in de laatste bijeenkomst.

Resultaten

Na succesvol afronden van deze module heeft u:

  • kennis genomen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten omtrent de relatie tussen vertrouwen en regels (beheersing/control);
  • kennis gemaakt met praktijkvoorbeelden van sturen vanuit vertrouwen;
  • inzicht gekregen in hoe huidig overheids- en organisatiebeleid geanalyseerd kan worden op de relatie tussen vertrouwen en regels (beheersing/control);
  • de verkregen kennis en inzichten toegepast op een eigen casus.

Docent

Dr. Frédérique Six MBA is specialist op het gebied van publieke governancevraagstukken. In haar onderzoek besteedt ze speciale aandacht aan de relatie tussen vertrouwen en controle en onder welke voorwaarden sturing vanuit vertrouwen mogelijk is.

Uw profiel

Bent u een professional met een afgeronde academische opleiding, een aantal jaren werkervaring en een wezenlijke nieuwsgierigheid naar de relatie tussen vertrouwen en controle in organisaties? Dan is de module Sturen vanuit vertrouwen geschikt voor u.

Is uw organisatie gemotiveerd om te verkennen hoe het kan sturen vanuit vertrouwen, dan moedigen we u graag aan om gemotiveerde medewerkers aan deze module te laten deelnemen.

Praktische informatie

De module beslaat vier intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30 uur. De kosten bedragen € 1.995,- inclusief studiemateriaal en maaltijden.

Datum    
Thema
n.t.b.Sturen vanuit vertrouwen: perspectieven op de relatie tussen vertrouwen en beheersing
n.t.b.Sturen vanuit vertrouwen binnen de organisatie en in interactie met burgers
(inwoners, leerlingen, bewoners, zorgvragers ,etc.)
n.t.b.Sturen vanuit vertrouwen met ander organisaties (contract-, samenwerkings- en toezichtrelaties)
n.t.b.Presenteren van opdrachten en reflectie op verkregen inzichten

Contact en algemene informatie