Veiligheids- en Crisismanagement

De laatste jaren zien we veel ontwikkelingen in de fysieke veiligheidssector, die een antwoord moeten geven op problemen in de crisismanagement. Grootschalige reorganisaties in de veiligheidsregio's; multidisciplinaire samenwerking in de meldkamers; de introductie van ICT-systemen als C2000; de implementatie van crisis managementsystemen op basis van geo-informatie; nieuwe werkwijzen zoals het NetCentrisch Werken; en het integreren van burgerparticipatie in crisismanagement via sociale media. De onderliggende problematiek wordt niet altijd in voldoende mate gezien of onderkend.

Problemen in de samenwerking en coördinatie tussen hulpverleners blijken niet zozeer voort te komen uit misverstanden die ontstaan binnen de afzonderlijke organisaties of disciplines. Deze ontstaan juist in de samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties, overheden en andere maatschappelijke actoren. Evaluaties van rampen wijzen uit dat de crisisorganisaties voor dilemma's worden gesteld die, als ze niet goed worden opgelost, tot grote maatschappelijke onrust kunnen leiden. Langzaam maar zeker is het besef gegroeid dat een top-down management de crisis eerder zal verergeren dan oplossen.

Inhoud cursus Veiligheids- en Crisismanagement

Tijdens de cursus Veiligheids- en Crisismanagement bespreken we hoe de wetenschap tegen voorgenoemde ontwikkelingen aankijkt. Hierbij kijken we vanuit een organisatiekundig- en netwerkperspectief naar incidenten, rampen en evenementen. Hierbij komen met name de organisatie- en bestuurswetenschappen, informatie management en netwerkanalyse aan bod. Op basis van de besproken thema's kunt u een analyse maken van uw eigen organisatie dan wel crisismanagement, evenals van de implicaties van keuzes die gemaakt zijn.

Resultaten cursus Veiligheids- en Crisismanagement

Na afloop van de cursus Veiligheids- en Crisismanagement bent u in staat:

  • de nieuwste inzichten uit het crisismanagement te koppelen aan de eigen professionele of beleidsomgeving;
  • uw eigen organisatie te positioneren in het netwerk van vitale crisispartners en aan de hand daarvan coördinatie-strategieën te ontwikkelen;
  • de sterke en zwakke punten van uw crisismanagement te onderkennen en te analyseren.

Programma

De cursus bestaat uit vier intensieve themabijeenkomsten, waarin cruciale onderdelen van crisismanagement aan bod komen. Tijdens de interactieve bijeenkomsten zullen we de nieuwste inzichten in crisismanagement bespreken. Deze inzichten koppelen we aan historische en actuele casussen. Theoretische verdieping is daarbij van belang, maar tevens zullen via praktische oefeningen de nieuw verworven inzichten worden gekoppeld aan de praktijk. Ter afronding van de cursus schrijft u een opdracht, waarin u de opgedane kennis koppelt aan een praktijkervaring dan wel praktijkcasus.

Datum*ThemaTijd
n.t.bParadoxen in de rampenbestrijding: perspectieven en praktijken14.00 - 18.00 uur
n.t.bInformatievoorziening en de netcentrische benadering14.00 - 18.00 uur
n.t.bSociale media, netwerken en communities14.00 - 18.00 uur
n.t.bResilience en communicatie
14.00 - 18.00 uur
*Data onder voorbehoud

Nieuwsgierig?

Bekijk onderstaande video om enigszins een idee te krijgen welk soort thema's centraal staat tijdens de cursus Veiligheids- en Crisismanagement. In dit filmpje vertelt dr. Jeroen Wolbers, één van de docenten, over zijn proefschrift 'Geen ramp na de ramp?' waarop hij cum laude is gepromoveerd.

De docenten

De docenten van de cursus Veiligheids- en Crisismanagement zijn werkzaam bij de afdeling Organisatiewetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit. Zij hebben ruime kennis en ervaring met onderzoek, onderwijs en consultancy in crisismanagement, zowel op nationaal als internationaal gebied. De docenten werken samen in een onderzoeksprogramma, getiteld Smart Disaster Governance. Ze kunnen bogen op een goed netwerk in de wereld van rampenbestrijding, waardoor zij ook gastsprekers uit de praktijk kunnen uitnodigen.

Praktische informatie

Kosten€1.995,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur4 bijeenkomsten van 4 uur
Startdatum2017
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedFysieke veiligheid, Advies en strategie, netwerken
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'