Verandermanagement

Interventies en organisatieveranderingen worden vaak aangepakt vanuit klassieke ideeën over organisaties: de organisatie als stuurbare machine, met weinig aandacht voor de menselijke kant. Veel verandertrajecten zijn onsuccesvol omdat ze de menselijke kant negeren. Succesvol verandermanagement vereist namelijk een focus op het gedrag van en de interactie tussen mensen. In de module Verandermanagement staat deze ‘zachte kant’ van verandering centraal.

Programma

In de module Verandermanagement leert u om op academisch niveau na te denken over drie hoofdlijnen. We bespreken ontwikkelingen en trends in de maatschappij en in organisaties welke roepen om individuele en organisatorische veranderingen. We reflecteren op culturele en individuele menselijke ontwikkeling en we gaan dieper in op organisatorische en strategische veranderinterventies. Door middel van colleges, presentaties, interactieve discussies en praktijkoefeningen leert u op analytische en kritische wijze te reflecteren op vraagstukken van verandermanagement en organisatieverandering binnen uw organisatie. De module biedt een academische kapstok, met de nadruk op de menselijke kant ten tijde van verandering.

Resultaten

Na succesvol afronden van deze module heeft u:

  • inzicht in interventies die gedrag, houding en vaardigheden van de mens kunnen beïnvloeden,
  • het reflecterend vermogen om samenhangende dimensies van complexe veranderingsprogramma’s te benoemen,
  • zicht op uw eigen stijl en voorkeur van handelen binnen de context van verandertrajecten,
  • inzicht in actuele academische kennis op het gebied van verandermanagement en strategie

Docenten

De docenten zijn toonaangevend in en specialisten op het gebied van verandermanagement, in het bijzonder van cultuurverandering, organisatieontwikkeling en strategie binnen complexe publiek en private organisaties.

Prof. dr. Marcel Veenswijk is hoogleraar management van cultuurverandering en een ervaren adviseur bij verandertrajecten. Ook is hij betrokken bij communicatieadviesbureau Bureau m/v.

Dr. Antonie van Nistelrooij is naast zijn universiteit docentschap een gevestigd consultant en verzorgt diverse bijdragen aan MBA- en postacademische opleidingen Verandermanagement.

Uw profiel

De cursus is ontwikkeld voor professionals die in hun dagelijkse praktijk met (organisatie)cultuur, strategie en verandering te maken hebben en die bereid zijn om juist via academische vorming met deze processen diepgaand aan de slag te gaan. Het niveau van de cursus sluit aan op een afgeronde academische opleiding en vijf tot tien jaar werkervaring. Er wordt verwacht dat u basiskennis van en/of ervaring heeft met organisatietheorie, management- en leiderschapsdisciplines en verandermanagement. Professionals uit alle sectoren kunnen deelnemen.

Organisaties die bewust met de groeiende complexiteit in deze tijd om willen kunnen gaan door een visie te ontwikkelen op organisatieverandering, doen er voordeel aan om haar medewerkers deel te laten nemen aan deze cursus.

Deze cursus levert voor corporatiebestuurders 27 PE-punten op. 

Praktische informatie

De module Verandermanagement beslaat zes intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30 uur. De kosten bedragen € 2.395,- inclusief studiemateriaal en maaltijden. 

Datum    
Thema
18 januari 2019 
Benaderingen van verandering en stratisch-culturele verandering
25 januari 2019Menselijke en organisatorische complexiteit
1 februari 2019Culturele interventie
8 februari 2019Strategische interventie
15 februari 2019Effectiviteit van veranderprogramma’s
8 maart 2019Capita Selecta: individuele nabespreking

Contact en algemene informatie