Verandermanagement

Gedurende de afgelopen jaren is er een grote stroom van publicaties verschenen over cultuur, strategie en verandering in (publieke) organisaties. Publicaties richten zich enerzijds op de praktijkkant van verandering, met de do's en don'ts, lessen en teleurstellingen rond veranderingsprocessen. Anderzijds zijn er concepten, modellen en instrumenten met een overwegend wetenschappelijk karakter, die trachten organisaties en hun cultuur te analyseren en te beïnvloeden met behulp van interventies.

Verandermanagement, ook wel change management genoemd, blijkt weerbarstig in de praktijk. Inmiddels is er bijvoorbeeld binnen de publieke sector veel geld gespendeerd om de veel verguisde ambtelijke cultuur in beweging te krijgen en een integrale 'cultuuromslag' voor elkaar te krijgen. Allemaal kennen we de voorbeelden van programma's, zoals LEO (ministerie BIZA), Spirit (Financiën), of FORS (andere overheid), waarbij is ingezet op prestatiegerichtheid, slagvaardigheid, publiek ondernemerschap en bovenal klantgerichtheid. Alleen al de trajecten die door de Rijksoverheid de afgelopen tien jaar zijn ingezet hebben in totaal meer dan 35 miljoen euro aan kosten met zich meegebracht. Ook de private sector laat aanzienlijke uitgaven zien voor strategie en veranderingsprocessen, thans vaak gekenmerkt door schaarste, inkrimping of fusie dan wel door innovatie en revitalisering. 

Naast het streven naar efficiency en klantgerichtheid krijgen organisaties in zowel de publieke als de private sector meer en meer te maken met maatschappelijke vraagstukken. Naast de oorspronkelijke rol van de organisatie wordt ook een maatschappelijke rol verwacht, wat zorgt voor spanningen. Veel organisaties worstelen met hun visie, die gekoppeld is aan de rol. Deze worsteling geeft spanningen mee. Hoe kun je richting geven aan deze verandering, waarbij efficiency op gespannen voet staat met publieke waarden?

Inhoud cursus Verandermanagement

In de cursus Verandermanagement leert u door middel van colleges, presentaties, interactieve discussies en praktijkoefeningen op een analytische en kritische wijze te reflecteren op vraagstukken van verandermanagement en organisatieverandering binnen uw organisatie en de Nederlandse context. De cursus Verandermanagement biedt een academische kapstok, met de nadruk op de menselijke kant ten tijde van verandering.

Het doel van de cursus is om op academisch niveau na te denken over drie hoofdlijnen die verband houden met verandermanagement en deze te reflecteren op uw praktijk:
(1) ontwikkelingen en trends in de maatschappij en in organisaties welke roepen om individuele en organisatorische veranderingen;
(2) culturele en individuele menselijke ontwikkeling;
(3) organisatorische en strategische veranderinterventies.

Resultaten cursus Verandermanagement

Na succesvol afronden van de cursus heeft u:

  • Inzicht in actuele academische kennis op het gebied van verandermanagement en strategie;
  • Inzicht in interventies die gedrag, houding en vaardigheden van de mens kunnen beïnvloeden;
  • Het reflecterend vermogen om samenhangende dimensies van complexe veranderingsprogramma’s te benoemen;
  • Zicht op uw eigen stijl en voorkeur van handelen binnen de context van verandertrajecten.

Programma

De cursus beslaat zes intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30u. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. De bijeenkomsten bestaan uit korte interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten, praktische oefeningen waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie. Ter afronding van de cursus schrijft u een eindopdracht.

DatumzaalThemaTijd
20 jan. 2017   
Benaderingen van verandering en strategisch-
culturele verandering
13.30 - 18.30 uur
27 jan. 2017

Menselijke en organisatorische complexiteit13.30 - 18.30 uur
10 feb. 2017

Culturele Interventie13.30 - 18.30 uur
17 feb. 2017

Strategische Interventie13.30 - 18.30 uur
24 feb. 2017

Effectiviteit van veranderprogramma's13.30 - 18.30 uur
10 mrt. 2017

Capita Selecta: individuele nabespreking
13.30 - 18.30 uur


Uw Profiel

De cursus is ontwikkeld voor professionals die in hun dagelijkse praktijk met (organisatie)cultuur, strategie en verandering te maken hebben en die bereid zijn om juist via academische vorming met deze processen diepgaand aan de slag te gaan. Het niveau van de cursus sluit aan op een afgeronde academische opleiding en vijf tot tien jaar werkervaring. Er wordt verwacht dat u basiskennis van en/of ervaring heeft met organisatietheorie, management- en leiderschapsdisciplines en verandermanagement. Professionals uit alle sectoren kunnen deelnemen.

Organisaties die bewust met de groeiende complexiteit in deze tijd om willen kunnen gaan door een visie te ontwikkelen op organisatieverandering, doen er voordeel aan om haar medewerkers deel te laten nemen aan deze cursus.

Deze cursus levert voor corporatiebestuurders 27 PE-punten op.

Docenten

De docenten zijn toonaangevend en specialisten op het gebied van verandermanagement, in het bijzonder van cultuurverandering en strategie binnen complexe publiek en private organisaties:

  • Prof. dr. Marcel Veenswijk is hoogleraar management van cultuurverandering. Veenswijk is tevens een zeer ervaren adviseur bij verandertrajecten en is betrokken bij communicatieadviesbureau Bureau m/v.
  • dr. Antonie van Nistelrooij is universitair docent aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Daarnaast is hij gevestigd consultant en verzorgt hij diverse bijdragen aan MBA opleidingen en postacademische leergangen 'Verandermanagement'. Hij is gespecialiseerd op het gebied van Organisatieontwikkeling en Participatieve Verandering: www.avannistelrooij.nl.

Praktische informatie

Kosten€ 2.395,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur6 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatumjanuari 2018
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedGedrag en Maatschappij, Advies en Verandering, Strategie
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'