Evalueren en impact in de filantropische sector

Monitoring, programma- en projectevaluatie, impactmeting.
Steeds meer filantropische organisaties worden geconfronteerd met geldschieters die inzicht eisen in de door hun gefinancierde projecten. Daarnaast wilt u zelf ook weten wat het resultaat is van uw inspanningen, zodat u het een volgende keer effectiever en efficiënter kunt doen. In de module Evalueren en impact in de filantropische sector bespreken op een systematische manier de aannames die voorafgaan aan interventies en projecten. Door deze aannames te formaliseren bepaalt u of en hoe interventies bijdragen aan het bereiken van doelen. Dit doen we op basis van de theory of change. Ook wordt in deze module aandacht besteedt aan de inrichting van het evaluatieproces. Hoe kunt u de maatschappelijke impact van projecten evalueren en aantoonbaar maken, zodat deze kunnen worden teruggekoppeld naar de donateur of geldschieter? Welke manieren zijn er voor het opzetten van een evaluatie en welke manier is het meest geschikt? En welke problemen kunt u verwachten bij het uitvoeren van een evaluatie? Tijdens de module geven we antwoord op deze vragen. 

Daarnaast staan we stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het meten van impact. Wat is de bijdrage van een interventie aan een resultaat? Had dit niet plaatsgevonden als de interventie geen doorgang had gevonden? En wat voor gevolgen heeft een interventie op de lange(re) termijn? U sluit de module af met het schrijven van een paper over de evaluatie van een filantropisch project.

Resultaten

Na succesvol afronden van deze module kunt u:
•   adviseren over de evaluatie van projecten binnen filantropische organisaties;
•   op basis van een theory of change bepalen hoe uw organisatie werkt aan het realiseren van de missie van uw organisatie;
•   een inschatting maken in hoeverre het meten van de impact van uw organisatie te bepalen is.

Literatuur

Voor deze module wordt gebruik gemaakt van een reader.

Praktische informatie

Kosten€1.500,- Inclusief studiemateriaal
Duur8 bijeenkomsten van 2 uur
Startdatum30 oktober 2018
Meer informatieContact en Algemene Informatie

Relevante links