Geschiedenis en filosofie van de Filantropie

In de cursus Geschiedenis en filosofie van de Filantropie maakt u kennis met de geschiedenis van de Nederlandse armenzorg en liefdadigheid, van 500 tot heden. Er is veel aandacht voor de verschillende beneficianten van filantropische giften en voor regelingen die vergelijkbaar zijn met armenzorg en liefdadigheid. We kijken ook naar de overeenkomsten en verschillen tussen kerkelijke, particuliere en burgerlijke liefdadigheid. 

Daarnaast is er aandacht voor filosofische aspecten rondom filantropie en bespreken we welke rol filantropie heeft gespeeld door de eeuwen heen. Waarom bestaat er eigenlijk zoiets als filantropie en in hoeverre volgt filantropie uit altruïsme? Welke rol spelen filantropische organisaties in het verleden en heden als bemiddelaar tussen begunstigde en begunstiger? Als eindopdracht houdt u een presentatie en schrijft u een essay over de geschiedenis van uw eigen organisatie of over een thema uit de aangeboden literatuur.

Resultaat cursus Geschiedenis en filosofie van de Filantropie

Na succesvol afronden van deze cursus kunt:

  • het belang van filantropie plaatsen in de historische context;
  • reflecteren op het ontstaan van filantropische organisaties en dit plaatsen in de historische context.

Programma

De cursus beslaat acht colleges van twee uur. De colleges vinden plaats op dinsdagavond, te starten op 14 maart 2017. Voor de cursus wordt gebruik gemaakt van een (elektronische) reader, bestaande uit diverse artikelen.

De reader wordt bij aanvang van de cursus aan de deelnemers verstrekt.


Docent

De cursus wordt verzorgd door prof. dr. Marco van Leeuwen.

Prof. dr. Marco van Leeuwen is in 2005 benoemd tot hoogleraar historische sociologie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is van Leeuwen honorary research fellow bij het Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis. In zijn onderzoek bestudeert hij de thema's welzijn en sociale gelaagdheid en mobiliteit. Binnen het thema welzijn bestudeert hij onderwerpen als filantropie, armenzorg, onderlinge hulp en verzekeringen. Binnen het thema sociale gelaagdheid en mobiliteit bestudeert hij onderwerpen als sociale segregatie, ontwikkelingen in de beroepsstructuur, sociale mobiliteit tussen generaties en gedurende de levensloop en sociale homogamie.

Gratis masterclass op 3 oktober 2017

Maak kennis met de filantropie en de opleiding in onze gratis masterclass Filantropie!
Op dinsdag 3 oktober 2017 nemen prof. dr. René Bekkers en prof. dr. Theo Schuyt  u mee langs de uitdagingen waar u als (toekomstig) professional binnen de filantropische sector mee te maken heeft. Meer informatie. Inschrijven

Relevante links

Praktische informatie

Kosten€1.500,- Inclusief studiemateriaal
Duur8 bijeenkomsten van 2 uur
StartdatumDinsdag 14 maart 2017
BrochureKlik hier voor de brochure
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'INSCHRIJVEN