Opleiding Filantropie

Wetenschap als bouwsteen voor de toekomst van goed doen

Building klein[1]
De filantropische sector professionaliseert. Filantropie en filantropische organisaties worden belangrijker in de samenleving; de overheid verwacht meer van het particulier initiatief. Toch is het geven van geld voor veel mensen niet langer vanzelfsprekend. Veel organisaties worstelen met het binden van donateurs en vrijwilligers.


Organisaties liggen daarnaast steeds meer onder een vergrootglas en vragen publiek en financiers om meer verantwoording en transparantie. Evalueren en impact spelen een steeds grotere rol.

Het toezicht verandert en er worden nieuwe voorwaarden gesteld aan filantropische organisaties. In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van wet- en regelgeving. Zo werden de ANBI en de Geefwet geïntroduceerd. De discussie rondom de giftenaftrek laat zien dat geven aan filantropische organisaties niet als vanzelfsprekend beschouwd kan worden. Organisaties verkennen de mogelijkheden voor het werven van nieuwe inkomstenbronnen, zoals nalatenschappen en major donors. Er wordt geëxperimenteerd met alternatieve vormen van vermogensbeheer, zoals maatschappelijk verantwoord beleggen en sociale leningen.

Wetenschappelijke kennis over filantropie is dus belangrijker dan ooit. Met behulp van deze kennis kunt u effectiever werken aan het bereiken van uw maatschappelijke doelen. Deze kennis is gebundeld in het Post Academische Onderwijs dat wordt verzorgd door het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit.

Gratis masterclass op 3 oktober 2017

Nieuwsgierig naar de wereld van filantropie? Op zoek naar verdieping in de wereld van fondsenwerving en maatschappelijke organisaties? Kom dan naar de gratis masterclass op 3 oktober 2017! Meer informatie en aanmelden.empty

Doelgroep opleiding Filantropie

De éénjarige opleiding Filantropie richt zich op professionals in de filantropie zoals fondsenwervers en fondsbeheerders, beleidsmedewerkers in de publieke sector, instituten en charitas bankiers maar ook directeuren van een vermogensfonds. Al deze professionals profiteren van meer kennis over de filantropische sector.

Deelnemers aan de opleiding Filantropie werken bij fondsenwervende en dienstverlenende instellingen en bedrijven in Nederland. Ook professionals uit de non-profit en publieke sector nemen steeds vaker deel. Meer dan 350 cursisten volgden al één of meerdere cursussen binnen deze opleiding. De opleiding is de langst lopende op het gebied van filantropie in Nederland. Bovendien is het de enige opleiding in Europa op het terrein van de filantropiewetenschap, die een programma biedt waarin zoveel uiteenlopende aspecten van de filantropiewetenschap worden behandeld.

Doel van de opleiding Filantropie

Het doel van de opleiding is om uw kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat u in staat bent kritisch te reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein. Daarnaast biedt de opleiding handvatten voor de praktijk, zorgt de interactie met uw gemotiveerde medecursisten voor een geïnteresseerd klankbord voor uw vraagstukken en biedt de opleiding toegang tot een uitgebreid netwerk van wetenschappers en professionals in de filantropische sector.

Programma opleiding Filantropie

De opleiding bestaat uit zes cursussen en behandelt een omvattend spectrum van invalshoeken. U kunt de cursussen spreiden over meerdere jaren en de cursussen zijn ook afzonderlijk te volgen.

Cursus
Docent(en)

Startdatum
(eerstvolgende)

Duur
(weken)
»» Financieel Management bij Filantropische OrganisatiesDhr. A. Westeneng RBA
freelance journalist 
Dhr. R. Vriezen RBA
Rabobank Nederland
29 augustus 2017
 4
»» Evalueren in de Filantropische SectorProf. dr. ir. G.E. Frerks
UU Centre for Conflict Studies
26 september 2017 4 
»» Management & Marketing van Maatschappelijke OrganisatiesDr. ir. F.G.A. de Bakker
Dr. A.S. Wilts
31 oktober 2017 8
2018 
»» Introductie in de FilantropiewetenschapProf. dr. Th.N.M. Schuyt
VU Werkgroep Filantropische Studies
januari 2018 8
»» Geschiedenis en filosofie van de FilantropieProf. dr. M. van Leeuwen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
maart 2018 8
»» Filantropie en RechtMw. mr. C.H.C. Overes
VU Faculteit der Rechtsgeleerdheid
mei 2018 8


Praktische informatie

Voor alle praktische informatie, zoals kosten, studiebelasting en vragen kunt u terecht bij 'Contact en algemene informatie'.

 

Relevante links