Introductie in de Filantropiewetenschap

Filantropie is de vrijwillige inzet van geld, tijd en expertise ten behoeve van sociale en maatschappelijke doelen. Particulieren zijn betrokken als vrijwilliger bij een stichting, of geven geld aan een goed doel. Sociale ondernemingen richten zich niet uitsluitend op economische doelen maar geven op vrijwillige basis maatschappelijke en sociale doelen een minstens zo belangrijke rol. Ook klassieke goede doelen experimenteren met sociaal ondernemerschap.

Inhoud van de cursus Introductie in de Filantropiewetenschap

In deze cursus zijn op basis van wetenschappelijke kennis over filantropie en de filantropische sector enkele ontwikkelingen en onderwerpen voor u geselecteerd. Wat is filantropie? Waarom geven mensen? Hoe past filantropie in de welvaartsstaat of participatiesamenleving? Tijdens interactieve colleges worden deze met u besproken. Ook gaan we in op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de filantropische sector en de specifieke eigenschappen van particulier initiatief. Aan de orde komt ook het verband tussen filantropie en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat richting een ‘civil society’ of participatiesamenleving. Er is aandacht voor onderzoek en theorievorming over de inzet van burgers, non-profit organisaties en het bedrijfsleven, bij het tot stand brengen van collectieve doelen.

Deze inleiding in de wetenschappelijke wereld van de filantropie vormt de basis voor de andere cursussen in de opleiding Filantropie. Onderwerpen, begrippen en theorieën uit deze cursus komen van pas in de andere modules. U sluit de cursus af met een schriftelijk tentamen.

Resultaat

Bij het succesvol afronden van deze cursus kunt u:

  • uitleggen wat de relevantie is van filantropie en de filantropische sector;
  • filantropie plaatsen in de huidige politieke en economische ontwikkelingen;
  • wetenschappelijke verklaringen geven voor filantropie als verschijnsel in de samenleving.

Programma

De cursus beslaat acht wekelijkse colleges van twee uur. De colleges vinden plaats op dinsdagavond van 19.00-21.00 uur. De cursus zal begin 2018 weer van start gaan.

Literatuur:

  • Th. N. M. Schuyt (2012). Inleiding in filantropie en Filantropiewetenschap. De Graaff: Utrecht.
  • R. Bekkers, Th. Schuyt & B. Gouwenberg (red.) (2017). Geven in Nederland 2017. Reed Business: Amsterdam.

 

 

Gratis 2 kennismakingscolleges

Eerst de sfeer proeven, aanvoelen of deze cursus iets voor u is? Dat kan.

De eerste twee colleges zijn gratis kennismakingscolleges. U kunt na deze 2 colleges bepalen of u zich inschrijft voor de gehele cursus (totaal 8 bijeenkomsten). Dan ontvangt u de benodigde literatuur van ons.

Inschrijven voor de twee kennismakingscolleges kan via: http://www.formdesk.com/vuamsterdam/VASS-FIL2-2018

Gratis masterclass op 3 oktober 2017

Maak kennis met de filantropie en de opleiding in onze gratis masterclass Filantropie!
Op dinsdag 3 oktober 2017 nemen prof. dr. René Bekkers en prof. dr. Theo Schuyt  u mee langs de uitdagingen waar u als (toekomstig) professional binnen de filantropische sector mee te maken heeft. Meer informatie. Inschrijven

Relevante Links

Praktische informatie

Kosten€1.500,- Inclusief studiemateriaal
Duur8 bijeenkomsten van 2 uur
Startdatum9 januari 2018
BrochureKlik hier voor de brochure
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'


INSCHRIJVEN