Over VU Academie voor Sociale Wetenschappen

De VU Academie voor Sociale Wetenschappen (VASS) is het onderwijscentrum van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam dat onderwijs voor professionals verzorgt. VASS bestaat uit een ondersteunend bureau en een wetenschappelijke raad.

Ondersteunend bureau

Het ondersteunend bureau van VASS is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en ondersteuning van het postacademisch onderwijs. Hier kunt u terecht voor al uw inhoudelijke vragen en advies over het opleidingsaanbod.

Brigitte
Brigitte Schouten
Bureaumanager

Wetenschappelijke raad

De wetenschappelijke raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opleidingsaanbod. Deze wordt voorgezeten door prof. dr. Marcel Veenswijk en bestaat verder uit de programmamanagers dr. Ingrid Wakkee (Organisatievraagstukken en Managementdilemma's), dr. Duco Bannink (Professional Governance), dr. Gerhard van de Bunt (Sociologie) en drs. Barry Hoolwerf (Philanthropic Studies en Besturen van Filantropische Fondsen).

MarcelVeenswijk
Prof. dr. Marcel Veenswijk
Voorzitter
DucoBannink 
Dr. Duco Bannink
Lid
GerhardvandeBunt 
Dr. Gerhard van de Bunt
Lid
 BarryHoolwerf
Drs. Barry Hoolwerf
Lid
 IngridWakkee
Dr. Ingrid Wakkee
Lid
 

 

Docenten

Al het postacademisch onderwijs wordt verzorgd door hoogleraren en top docentwetenschappers van de VU Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Bakker_Frank_de 
Dr. Frank de Bakker
»» Management en Marketing
Bannink_Duco
Dr. Duco Bannink
»» Governance in een Veranderende Omgeving
Boersma, F.K
Dr. ir. Kees Boersma
»» Veiligheids- en Crisismanagement
Bosselaar 
Dr. mr. Hans Bosselaar
»» Governance in een Veranderende Omgeving
Boutellier_Hans
Prof. dr. Hans Boutellier
»» Organiseren van Veiligheid
Dijkstra_Maria
Dr. Maria Dijkstra
»» Conflicten en conflicthantering
Dyck_Cathy_van
Dr. Cathy van Dyck
»» Foutencultuur en de Lerende Organisatie
Ferguson_Julie
Dr. Julie Ferguson
»» Netwerken, social media en Samenwerken
Graaf_Gjalt_de
Dr. Gjalt de Graaf
»» Kwaliteit en Integriteit van Besturen
Groenewegen_Peter
Prof. dr. Peter Groenewegen
»» Netwerken, social media en Samenwerken
Huberts_Leo
Prof. dr. Leo Huberts
»» Kwaliteit en Integriteit van Besturen
Kamsteeg_Frans
Dr. Frans Kamsteeg
»» Organisatiecultuur
Moser_Christine
Dr. Christine Moser
»» Netwerken, social media en Samenwerken
Nistelrooij
Dr. Antonie van Nisteloorij
»» Verandermanagement
Ploeg_Tymen_van_der
Prof. dr. mr. Tymen van der Ploeg
»» Juridische Aspecten van de Filantropische Sector
Schuyt_Theo
Prof. dr. Theo Schuyt
»» Introductie in de Filantropiewetenschap
»» Overheid en Filantropie
Six_Frederique
Dr. Fréderique Six
»» Intern en Extern Toezicht
Steden_Ronald_van
Dr. Ronald van Steden
»» Organiseren van Veiligheid
Veenswijk_Marcel
Prof. dr. Marcel Veenswijk
»» Verandermanagement
»» Ondernemerschap en Ondernemendheid
Wakkee_Ingrid
Dr. Ingrid Wakkee
»» Ondernemerschap en Ondernemendheid
Wolbers2013
Dr. Jeroen Wolbers
»» Veiligheids- en Crisismanagement
Ybema 
Dr. Sierk Ybema
»» Organisatiecultuur