Over VU Academie voor Sociale Wetenschappen

De VU Academie voor Sociale Wetenschappen (VASS) is het onderwijscentrum van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam dat onderwijs verzorgt voor professionals. VASS bestaat uit een ondersteunend bureau, wetenschappelijke raad en docenten.

Ondersteunend bureau

Het ondersteunend bureau van VASS is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en ondersteuning van het postacademisch onderwijs. Hier kunt u terecht voor al uw inhoudelijke vragen en advies over het opleidingsaanbod. 

Brigitte
Brigitte Schouten
Bureaumanager
Veenswijk_Marcel_tcm249-348010
Prof. dr. Marcel Veenswijk  

Contactinformatie

Wetenschappelijke raad

De wetenschappelijke raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opleidingsaanbod.

Duco_Bannink
Dr. Duco Bannink
Opleidingsdirecteur
Governance, Organisatie
en Management
Rene_Bekkers
Prof. dr. René Bekkers
Opleidingsdirecteur
Filantropie
Jacquelien_van_Stekelenburg
Prof. dr. Jacquelien van Stekelenburg
Portefeuillehouder Onderwijs
Faculteit der Sociale Wetenschappen

 

Docenten

Al het postacademisch onderwijs wordt verzorgd door hoogleraren en top-docentwetenschappers van de VU.

Bakker_Frank_de 
Dr. Frank de Bakker
»» Management en Marketing
Bannink_Duco
Dr. Duco Bannink
»» Governance in een Veranderende Omgeving
Boersma, F.K
Dr. ir. Kees Boersma
»» Veiligheids- en Crisismanagement
Bosselaar 
Dr. mr. Hans Bosselaar
»» Governance in een Veranderende Omgeving
Boutellier_Hans
Prof. dr. Hans Boutellier
»» Organiseren van Veiligheid
Dijkstra_Maria
Dr. Maria Dijkstra
»» Conflicten en conflicthantering
Dyck_Cathy_van
Dr. Cathy van Dyck
»» Foutencultuur en de Lerende Organisatie
Ferguson_Julie
Dr. Julie Ferguson
»» Netwerken, social media en Samenwerken
Graaf_Gjalt_de
Dr. Gjalt de Graaf
»» Kwaliteit en Integriteit van Besturen
Groenewegen_Peter
Prof. dr. Peter Groenewegen
»» Netwerken, social media en Samenwerken
Huberts_Leo
Prof. dr. Leo Huberts
»» Kwaliteit en Integriteit van Besturen
Kamsteeg_Frans
Dr. Frans Kamsteeg
»» Organisatiecultuur
Moser_Christine
Dr. Christine Moser
»» Netwerken, social media en Samenwerken
Nistelrooij
Dr. Antonie van Nisteloorij
»» Verandermanagement
Ploeg_Tymen_van_der
Prof. dr. mr. Tymen van der Ploeg
»» Juridische Aspecten van de Filantropische Sector
Schuyt_Theo
Prof. dr. Theo Schuyt
»» Introductie in de Filantropiewetenschap
»» Overheid en Filantropie
Six_Frederique
Dr. Fréderique Six
»» Sturen vanuit Vertrouwen
Steden_Ronald_van
Dr. Ronald van Steden
»» Organiseren van Veiligheid
Veenswijk_Marcel
Prof. dr. Marcel Veenswijk
»» Verandermanagement
»» Ondernemerschap en Ondernemendheid
Wakkee_Ingrid
Dr. Ingrid Wakkee
»» Ondernemerschap en Ondernemendheid
Wolbers2013
Dr. Jeroen Wolbers
»» Veiligheids- en Crisismanagement
Ybema 
Dr. Sierk Ybema
»» Organisatiecultuur