Toelatingscommissie masteropleidingen

Reikwijdte en functioneren

De Toelatingscommissie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen bestaat uit:

 • het ambtelijk secretariaat
 • zeven opleidingsspecifieke subcommissies (BK, BCO, COM, CW, PS, SCA en SOC)
 • de voorzitter

De huidige voorzitter is tevens lid van de opleidingsspecifieke subcommissie Bestuurskunde (BK). Elk van de zeven opleidingsspecifieke subcommissies telt twee leden.

Alle beslissingen over de toelating tot masteropleidingen van FSW worden formeel door de Toelatingscommissie FSW genomen. De beslissingen worden door de voorzitter ondertekend.

Er is sprake van een personele unie tussen de Examencommissie en de Toelatingscommissie van de faculteit. De ambtelijke secretariaten van deze commissies worden door dezelfde personen gevoerd. Alle leden van de subcommissies van de examencommissie zijn tevens lid van de corresponderende subcommissies van de Toelatingscommissie. De voorzitter van de Examencommissie is tevens voorzitter van de Toelatingscommissie. Het inzetten van dezelfde personen in de Examencommissie en de Toelatingscommissie komt de overzichtelijkheid van de structuur en de doelmatige inzet van expertise ten goede en zorgt voor duidelijke aanspreekpunten en korte lijnen.

Samenstelling

In 2015-2016 bestaat de Toelatingscommissie FSW uit:

 • Mr. dr. A.J.G.M. van Montfort (voorzitter en tevens commissielid voor Bestuurskunde)
 • Dr. J.R. Hulst (Bestuurskunde)
 • Dr. W.H. van Atteveldt (Communicatiewetenschap)
 • Dr. G.M. van Koningsbrugge (Communicatiewetenschap)
 • Dr. F.H. Kamsteeg (Beleid, communicatie en organisatie & Culture, Organization and Management)
 • Dr. S.B. Ybema (Culture, Organization and Management)
 • Dr. E.P. Sleebos (Beleid, communicatie en organisatie)
 • Prof. dr. W.M. Wagner (Political Science)
 • Dr. P.J.M. Pennings (Political Science)
 • Dr. M.E.M. de Theije (Social and Cultural Anthropology)
 • Prof. dr. P.D. Nyiri (Social and Cultural Anthropology)
 • Prof. dr. S. Saharso (Sociologie)
 • Dr. A. Akkerman (Sociologie)

Het ambtelijk secretariaat van de Toelatingscommissie wordt verzorgd door ambtelijk secretaris Sido Notermans en een administratief medewerker.

Contact

Berichten voor de Toelatingscommissie kunnen worden gestuurd naar toelating.fsw@vu.nl.