Beurzen en initiatieven

De Werkgroep Vrouwelijk Talent (WVT) richt zich nadrukkelijk op vrouwelijk talent met de ambitie om onderzoek op hoog niveau te doen en zich in te zetten voor het behalen van prestigieuze beurzen. De werkgroep biedt middels beurzen en initiatieven mogelijkheden voor vrouwelijk talent haar carrièrekansen op de wetenschappelijke ladder te versterken.

Talent naar de Top

Jaarlijks organiseert de werkgroep op (of rond) Internationale Vrouwendag, 8 maart een dag vol workshops en andere activiteiten onder de noemer Talent naar de Top. De centrale vraag op deze dag luidt steevast: Hoe krijg je als vrouw een hoge(re) positie op de universiteit?

Wilhelmina Drucker Awards

De WVT heeft de Wilhelmina Drucker Awards ingesteld om jong vrouwelijk talent de kans te geven onderzoek op hoog niveau te doen en zet zich in om prestigieuze beurzen te werven. De WVT stelt daarom deze Awards beschikbaar voor talentvolle vrouwelijke masterstudenten (of recent afgestudeerden), promovenda en junior onderzoekers. Met de Wilhelmina Drucker Awards wil de WVT jong vrouwelijk talent een betere kans op een succesvolle academische loopbaan bieden.