Wilhelmina Drucker Awards

Wilhelmina_Drucker_award2 

De Wilhelmina Drucker Awards zijn een nieuw initiatief van de Werkgroep Vrouwelijk Talent (WVT) om jong vrouwelijk talent binnen de FSW te promoten. In december 2015 zijn voor het eerst de Wilhelmina Drucker Awards toegekend. De Wilhelmina Drucker Awards zijn beschikbaar voor talentvolle vrouwelijke masterstudenten (of recent afgestudeerden), promovenda en junior onderzoekers.

De awards zijn vernoemd naar Wilhelmina Drucker (1847 - 1925), een Nederlandse politicus en één van de eerste Nederlandse feministen. Met verschillende initiatieven als het weekblad De Vrouw, de Vrije Vrouwen Vereeniging en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht zette Wilhelmina Drucker zich in voor vrouwenemancipatie en vrouwenrechten. Haar verschillende initiatieven legde onder andere de basis voor latere vrouwenemancipatiebewegingen; zo verwijst de feministische beweging Dolle Mina naar de vrouwvriendelijke naam van Wilhelmina Drucker (ijzeren Mina).

De WVT hoopt met het instellen van de Wilhelmina Drucker Awards jong vrouwelijk talent een betere kans op een succesvolle academische loopbaan te bieden.

Drie categorieën

 • Wilhelmina Drucker Student Talent Award: bedoeld voor talentvolle vrouwelijke masterstudenten (eventueel recent afgestudeerd)
 • Wilhelmina Drucker PhD Talent Award: bedoeld voor vrouwelijke promovendi binnen de faculteit
 • Wilhelmina Drucker Career Award: bedoeld voor vrouwelijke onderzoekers in de faculteit

Winnaars 2018/2019

In 2018 heeft de WVT de Wilhelmina Drucker Awards (Career Award) toegekend aan: 

 • Marieke Slootman (Sociologie)
 • Jacquelien van Stekelenburg (Sociologie)
 • Mariken van der Velden (Communicationwetenschap)
 • Christine Moser (Organisatiewetenschap)

Winnaars 2017

De WVT kent in 2017 zes maal de Wilhelmina Drucker Awards toe aan talentvolle jonge onderzoekers:

 • Student Talent: Ellen Droog (Communicatiewetenschap)
 • Early Career - januari 2017: Evelyn Ersanilli (Sociologie), Marijn Hoijtink (Bestuurswetenschap en Politicologie), Christine Moser (Organisatiewetenschappen)
 • Career Award - juli 2017: Eva-Maria Merz (Sociologie), Marii Paskov (Sociologie)

Winnaars 2015

In december 2015 zijn in totaal tien Wilhelmina Drucker Awards toegekend: De Wilhelmina Drucker Student Talent Award is vier keer toegekend en zowel de Wilhelmina Drucker PhD-Talent Award als de Wilhelmina Drucker Early Career Award werden beide drie keer toegekend.

 • Student Talent Award: Nadia Bij de Vaate, Britta Brugman, Daniëlle Bovenberg, Kim van Zoest
 • PhD-Talent Award: Anouk den Hamer, Adina Nerghes, Marloes Spekman
 • Career Award: Greetje Corporaal, Guilia Sinatti, Jolanda Veldhuis