Eerdere beurzen en initiatieven

Jenny Gierveld Fellowship

Op initiatief van de WVT heeft het faculteitsbestuur in 2010 het Jenny Gierveld Fellowship ingesteld. Dit fellowship geeft een talentvolle vrouwelijke UD een tweejarige aanstelling tot UHD, zodat ze zich beter kan profileren op onderwijs en onderzoek. Het fellowship is vernoemd naar emeritus hoogleraar Jenny Gierveld, die als voorvechtster voor betere posities van vrouwen in de wetenschap én vanwege haar indrukwekkende wetenschappelijke staat van dienst een inspiratiebron is voor andere vrouwelijke wetenschappers.

Ondersteuning Veni-aanvragen

De WVT moedigt vrouwelijke wetenschappers van de FSW aan om een Veni-aanvraag te doen. De werkgroep heeft sinds 2012 een procedure opgesteld die het mogelijk maakt voor vrouwelijk wetenschappelijk talent om voor een periode van zes maanden voor vijftig procent vrijgesteld te worden van onder andere onderwijsactiviteiten om een Veni-aanvraag te doen.

Mentoraat

De WVT verleent haar medewerking aan het mentorproject van het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling. In dit project worden ervaren hoogleraren gekoppeld aan talentvolle postdoc’s, UD’s of UHD's, die nog bezig zijn hun weg te vinden in de wetenschappelijke wereld.