Jenny Gierveld Fellowship

emeritus GierveldHet Jenny Gierveld Fellowship is vernoemd naar emeritus hoogleraar Jenny Gierveld, die als voorvechtster voor betere posities van vrouwen in de wetenschap én vanwege haar indrukwekkende wetenschappelijke staat van dienst een inspiratiebron is voor andere vrouwelijke wetenschappers.

Het faculteitsbestuur heeft Karin Lasthuizen en Barbara Vis in 2011 benoemd tot de eerste Jenny Gierveld Fellows op voordracht van de afdelingshoofden. In januari 2013 werd Ellen Bal benoemd.

Dit fellowship geeft een talentvolle vrouwelijke UD een tweejarige aanstelling tot UHD, zodat ze zich beter kan profileren op onderwijs en onderzoek.