Veni-aanvragen

De werkgroep heeft van 2012 tot 2014 een procedure opgesteld die het mogelijk maakte voor vrouwelijk wetenschappelijk talent om voor een periode van zes maanden voor vijftig procent vrijgesteld te worden van onder andere onderwijsactiviteiten om een Veni-aanvraag te doen. Deze beurzen werden gefinancierd uit de Aspasiagelden die zijn verworven door Elly Konijn en Iina Hellsten.  

De beurs bestaat uit een bedrag van maximaal € 12.500,- voor uitbreiding van de onderzoekstijd met 0,6 fte naar maximaal 0,9 fte gedurende 6 maanden.

De WVT maakt een selectie uit de kandidaten en legt deze voor aan de facultaire onderzoekscommissie voor advies. In februari krijgen de aanvragers bericht of de aanvraag is gehonoreerd. Zo kunnen de kandidaten nog voor de zomer beginnen met het schrijven van hun voorstel om tot een optimaal resultaat te komen voor een definitieve aanvraag bij het NWO. Daarnaast moeten de kandidaten het VU-traject volgen.

In 2014 werd de beurs ter beschikking gesteld aan Jolanda Veldhuis, in 2013 aan Naná de Graaff en Annemarie Walter.