Werkgroep Vrouwelijk Talent

FSW_WVTwebsite

Het glazen plafond bestaat! Dat wil zeggen: hoe hoger op de carrièreladder, hoe minder vrouwen. Dit geldt zeker voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland: 43.5% van de promovendi is vrouwelijk, tegen slechts 20.9% van de hoogleraren (LNVH; Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, 2018). Bij FSW zijn op dit moment slechts 11 vrouwelijke hoogleraren aangesteld: 29.7% (Highlighting research and education, 2018).

De Werkgroep Vrouwelijk Talent (WVT) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is opgericht om vrouwelijk talent in de faculteit te stimuleren tot het doen van hoogwaardig onderzoek en haar carrièrekansen op de wetenschappelijke ladder te versterken. Als jong vrouwelijk talent eenmaal een succes behaalt, direct na hun afstuderen en aan begin van hun loopbaan, dan vergroot dat hun latere kansen op doorstroming naar topposities.

De WVT richt zich nadrukkelijk op vrouwelijk talent met de ambitie om onderzoek op hoog niveau te doen; de werkgroep zet zich bijvoorbeeld in voor het verwerven van beurzen. Gezien de alsmaar toenemende competitie is het noodzakelijk zulk talent te ondersteunen, te stimuleren en van middelen te voorzien, zodat het binnenhalen van beurzen binnen bereik komt.

Tot op heden heeft de WVT de bevordering van enkele vrouwelijke UD's tot UHD mogelijk gemaakt middels het Jenny Gierveld Fellowship, enkele talentvolle vrouwelijke junioren ondersteund in het schrijven van een Veni-aanvraag, en loopbaantrajecten, mentoraten en workshops georganiseerd. Ook organiseert zij de jaarlijkse internationale vrouwendag in maart. Sinds kort heeft de werkgroep de Wilhelmina Drucker Awards ingesteld om jong vrouwelijk talent te promoten.

Bianca Beersma Bianca Beersma (hoogleraar Instituties en Identiteiten) is de voorzitter van de werkgroep. De overige leden zijn Elly Konijn (professor Mediapsychologie), Eva-Maria Merz (UHD Sociologie) Romy van der Lee (UD Organisatiewetenschap), Marieke Slootman (UD Sociologie) en Nadia Bij de Vaate (PhD Communicatiewetenschap).