Wetenschapscommissie FSW

De Wetenschapscommissie (WETcie) van FSW bestaat uit een aantal onafhankelijke gezaghebbende wetenschappers van de faculteit. De WETcie heeft tot taak het faculteitsbestuur, het onderzoeksinstituut en de afdelingen te adviseren omtrent de kwaliteit van onderzoek binnen FSW. Dit doet de WETcie door:

 1. gevraagd en ongevraagd advies te geven over het facultaire onderzoeksbeleid en
 2. de prestaties van onderzoeksprogramma’s en stafleden te beoordelen, waarbij de WETcie zich onder meer buigt over (vergevorderde concepten van) zelfstudies voor onderzoeksevaluaties en NWO-VI- en ERC-subsidieaanvragen.

Samenstelling

De WETcie is formeel door de faculteit ingesteld en bestaat uit leden die de diverse onderzoeksdisciplines van de faculteit vertegenwoordigen. De samenstelling van de WETcie is als volgt:

 • E.A. Konijn
  Hoogleraar Mediapsychologie, afdeling Communicatiewetenschap
 • Gjalt de Graaf
  Hoogleraar Integriteit in het academisch onderwijs, afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie
 • René Bekkers
  Bijzonder hoogleraar Sociale aspecten van prosociaal gedrag, Centrum voor Filantropische Studies
 • Halleh Ghorashi
  Hoogleraar Diversiteit en integratie, afdeling Sociologie
 • Rob Kloppenburg (secretaris)
  Beleidsmedewerker onderzoek

Contact

Voor vragen en contact met de WETcie FSW kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie, Rob Kloppenburg, via e-mail (r.a.kloppenburg@vu.nl) of telefoon: 020 598 6850.