Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau verzorgt de ondersteuning van het faculteitsbestuur, de afdelingen en de diverse commissies. Aan het hoofd van het faculteitsbureau staat de directeur bedrijfsvoering.

Het faculteitsbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderwijsbureau
Onderzoeksbureau
Communicatie FSW
Financiën
HRM