Facultaire organisatie en bestuur

Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen werken in totaal ongeveer 300 mensen, waarvan ongeveer 260 behoren tot het Wetenschappelijk personeel en 40 tot het Ondersteunend personeel.

De faculteit staat onder leiding van de decaan. De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur en draagt op faculteitsniveau bestuurlijk de eindverantwoordelijkheid. Het faculteitsbestuur bestaat naast de decaan uit een portefeuillehouder onderwijs, een portefeuillehouder onderzoek, een directeur bedrijfsvoering, en een adviserend studentbestuurslid. Het bestuur vergadert maandelijks met de hoofden van de wetenschappelijke afdelingen (AHO) en tweemaandelijks met de Gemeenschappelijke Vergadering bestaande uit de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad. 
 

Faculteitsbestuur
Faculteitsbureau
Organisatie van het onderwijs
Wetenschappelijke afdelingen
VU Academy of Social Sciences
Graduate School of Social Sciences
Privacy Champions