Onderwijsbureau

Het onderwijsbureau verzorgt de ondersteuning van het onderwijs van FSW, van beleidsvoorbereiding tot onderwijsuitvoering. Het gaat om onderwijs- en examenadministratie, studentendienstverlening, studieadvies en begeleiding, onderwijscoördinatie en -logistiek, ambtelijk secretariaat examencommissie, toelatingscommissies en bindend studieadviescommissie, onderwijskwaliteitszorg en ict & onderwijsontwikkeling en -ondersteuning.

Het onderwijsbureau FSW bestaat uit een hoofd onderwijsbureau en de volgende teams:

Onderwijscoördinatie en -logistiek
Ambtelijk secretariaat
Onderwijsbeleids- en ict&o ondersteuning
Medewerkers studentenzaken
Studieadviseurs