Onderwijsbureau

Het onderwijsbureau verzorgt de ondersteuning van het onderwijs van FSW, van beleidsvoorbereiding tot onderwijsuitvoering. Het gaat om onderwijs- en examenadministratie, studentendienstverlening, studieadvies en begeleiding, onderwijslogistiek, ambtelijk secretariaat examencommissie, toelatingscommissies en bindend studieadviescommissie, onder-wijskwaliteitszorg en ict & onderwijsontwikkeling en -ondersteuning.

Het onderwijsbureau FSW bestaat uit een hoofd onderwijsbureau en de volgende teams:

Onderwijslogistiek en –administratie
Ambtelijk secretariaat
Beleids- en ict&o ondersteuning
Medewerkers studentenzaken
Studieadviseurs