Onderwijsinstituut

De portefeuillehouder onderwijs heeft als lid van het faculteitsbestuur de leiding over het FSW-onderwijsinstituut. In dit instituut zijn alle bachelor- en masteropleidingen ondergebracht in twee besturen: een bacheloropleidingsbestuur en een masteropleidingsbestuur.

Iedere bachelor- en iedere masteropleiding heeft een opleidingsdirecteur, die lid is van het bachelor- respectievelijk het masteropleidingsbestuur. Beide besturen bespreken en doordenken alle onderwijsaangelegenheden.
Elke opleidingsdirecteur wordt bijgestaan door een opleidingscoördinator.

Het hoofd onderwijsbureau en de onderwijsdirecteur ondersteunen de portefeuillehouder onderwijs.

Organogram onderwijsinstituut FSW 2014

 

Overzicht opleidingsdirecteuren en opleidingscoördinatoren

 

Opleiding
BSc Bestuurs- en organisatiewetenschap
Opleidingsdirecteur: Dr. Dick de Gilder
Opleidingscoördinator: Mr. WillemJan Kortleven en Drs. Thérèse Onderdenwijngaard
BSc Communicatiewetenschap
Opleidingsdirecteur: Dr. Martin Tanis
Opleidingscoördinator: Dr. Anita van Hoof
BSc Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Opleidingsdirecteur: Dr. Ellen Bal
Opleidingscoördinator: Dr. Lenie Brouwer
BSc Politicologie
Opleidingsdirecteur: Dr. Bastiaan van Apeldoorn
Opleidingscoördinator: Biejan Poor Toulabi LLM
BSc Sociologie
Opleidingsdirecteur: Dr. Erik van Ingen
Opleidingscoördinator: Drs. Boris Slijper     
MSc Beleid, communicatie en organisatie
Opleidingsdirecteur: Dr. Ir. Kees Boersma
Opleidingscoördinator: Dr. Christine. Moser
MSc BestuurskundeOpleidingsdirecteur:Prof.dr. Gjalt de Graaf
Opleidingscoördinator: Mr. WillemJan Kortleven
MSc CommunicatiewetenschapOpleidingsdirecteur: Dr. Martin Tanis
Opleidingscoördinator: Dr. Anita van Hoof
MSc Culture, Organization and ManagementOpleidingsdirecteur: Dr. Ir. Kees Boersma
Opleidingscoördinator: Dr. Henk Koerten
MSc Political Science
Opleidingsdirecteur:Dr. Bastiaan van Apeldoorn
Opleidingscoördinator: Biejan Poor Toulabi LLM
MSc Social and Cultural AnthropologyOpleidingsdirecteur:Dr. Ellen Bal
Opleidingscoördinator: Dr. Lenie Brouwer
MSc SociologieOpleidingsdirecteur:Prof.dr. Harry Ganzeboom
Opleidingscoördinator: Drs. Boris Slijper
LLM in Law and Politics of International Security (i.s.m. Rechtsgeleerdheid)Opleidingsdirecteur: Prof.dr. Wolfgang Wagner