Onderwijsinstituut

De portefeuillehouder onderwijs heeft als lid van het faculteitsbestuur de verantwoordelijkheid voor het FSW-onderwijsinstituut. De dagelijkse leiding is in handen van de onderwijsdirecteur. In het onderwijsinstituut zijn alle bachelor- en masteropleidingen ondergebracht. Iedere opleiding heeft een opleidingsdirecteur. De premasterprogramma’s vallen onder de masteropleidingsdirecteuren. De minorprogramma’s vallen onder de bacheloropleidingsdirecteuren. Elke opleidingsdirecteur wordt bijgestaan door een opleidingscoördinator. Het hoofd onderwijsbureau en de onderwijsdirecteur ondersteunen de portefeuillehouder onderwijs.

De portefeuillehouder onderwijs, de onderwijsdirecteur en het hoofd onderwijsbureau voeren wekelijks werkoverleg, genaamd ‘de Delta’. Eens per maand overlegt de Delta in ‘de vierhoek’ met de directeur bedrijfsvoering en in het Bachelor- en MasterDirecteurenOverleg (BMDO) met de opleidingsdirecteuren. De onderwijsdirecteur en het hoofd onderwijsbureau voeren daarnaast maandelijks overleg met de opleidingscoördinatoren in het OPleidingsCoördinatorenOverleg (OPCO).

Overzicht opleidingsdirecteuren en opleidingscoördinatoren

 

Opleiding
BSc Bestuurs- en organisatiewetenschap
Opleidingsdirecteur: dr. Duco Bannink
Opleidingscoördinator: dr. Jaap Timmer en drs. Thérèse Onderdenwijngaard
BSc Communicatiewetenschap
Opleidingsdirecteur: dr. Martin Tanis
Opleidingscoördinator: dr. Anita van Hoof
BSc Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Opleidingsdirecteur: dr. Ellen Bal
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijperempty
BSc Politicologie
Opleidingsdirecteur: dr. Bastiaan van Apeldoorn
Opleidingscoördinator: Rein Koetsierempty
BSc Sociologie
Opleidingsdirecteur: dr. Erik van Ingen
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijper     
MSc Beleid, communicatie en organisatie
Opleidingsdirecteur: dr. Sierk Ybema
Opleidingscoördinator: dr. Maria Dijkstra
MSc BestuurskundeOpleidingsdirecteur: prof. dr. Willem Trommelempty
Opleidingscoördinator: dr. Jaap Timmer
MSc CommunicatiewetenschapOpleidingsdirecteur: dr. Martin Tanis
Opleidingscoördinator: dr. Anita van Hoof
MSc Culture, Organization and ManagementOpleidingsdirecteur: dr. Sierk Ybema
Opleidingscoördinator: dr. Henk Koerten
MA en MSc Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Opleidingsdirecteur: Gerhard van de Bunt
MSc Political Science
Opleidingsdirecteur: dr. Bastiaan van Apeldoorn
Opleidingscoördinator: Rein Koetsier
MSc Social and Cultural AnthropologyOpleidingsdirecteur: dr. Ellen Bal
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijper
MSc SociologieOpleidingsdirecteur: dr. Erik van Ingen
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijper