Onderzoeksbureau

Het onderzoeksbureau is ‘het loket’ waar de wetenschappelijke staf en haar bestuurders met diverse onderzoeksgerelateerde ondersteuningsvragen terecht kunnen. Het bureau draagt bij aan een toekomstbestendige onderzoeksomgeving waarin kwalitatief hoogwaardig onderzoek floreert en de maatschappelijke impact ervan optimaal kan renderen. Wetenschappelijke integriteit en de opleiding van promovendi zijn daarin stevig verankerd. 

Taken 

Het onderzoeksbureau heeft primair de volgende taken: 

  • Ambtelijke ondersteuning van de ‘portefeuillehouder onderzoek’ bij de vormgeving en implementatie van het facultaire onderzoeksbeleid en valorisatiebeleid;
  • Ondersteuning van het facultaire Institute for Societal Resilience;
  • Adviseren van de wetenschappelijke staf over subsidie- en financieringsmogelijkheden en het bieden van ondersteuning bij het doen van externe onderzoekaanvragen in de tweede en derde geldstroom; 
  • FSW-wetenschappers adviseren over en ondersteunen bij de bevordering van maatschappelijke impact en kennisverspreiding van FSW-onderzoek;
  • Secretariële ondersteuning van facultaire commissies (Wetenschapscommissie, Ethische Commissie, Facultair Overleg Onderzoekmanagers).

Team  

Het onderzoeksbureau bestaat uit de volgende personen:

Drs. Isjah (I.) Koppejan, Hoofd Onderzoeksbureau
Drs. Rob (R.A.) Kloppenburg, Beleidsmedewerker Onderzoek
Rian (R.) van Rossum, Adviseur Onderzoekssubsidie
Marleen (M.) Golsteijn, Adviseur Onderzoekssubsidie
Koen (K.) Leuveld, Data Steward en Privacy Officer

Contact 

Voor vragen benader onze teamleden direct of via de algemene mailbox: onderzoeksbureau.fsw@vu.nl